GIDA ANALİZLERİ

Renk (Hunter-Lab) Tayini

Gıda sektöründe renk ölçümleri için Hunter kolorimetresi cihazı kullanılmaktadır. Bu cihazda üç farklı renk değeri vardır. Bunlardan “a değeri” gıdanın kırmızı veya yeşiliğini, “b değeri” sarı veya maviliğini, “L değeri” ise 0 ve 100 (siyah ve beyaz) arasındaki aydınlık derecelerini ifade etmektedir.
Uluslararası Aydınlatma Komisyonu (Commission Internationale de l’Eclairage, CIE), ülkemiz dahil 38 ülkenin üye olduğu bir kuruluştur. Üye ülkeler arasında ışık ve aydınlatma konusunda iletişim ve bilgi alışverişi sağlamaya çalışmaktadır. Kurulduğu günden itibaren ışık ve aydınlatma konusunda en büyük otorite olarak kabul edilmektedir. Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) da bu kuruluşu, uluslararası standartların tespit edildiği bir kuruluş olarak kabul edilmektedir. Bu kuruluş tarafından geliştirilen Lab sistemi, matematiksel yapılı bir renk tanımlama sistemidir.
Bu sistem, insan gözünde anatomik olarak bulunan üç tür ışık algılama hücresini ve bunların mavi, yeşil ve kırmızı ışıklara hassasiyetini temel almaktadır. Bu yapı modellenerek renkler, L, a ve b olarak ifade edilen üç bileşen cinsinden ifade edilmektedir.
Söz konusu Lab renk sistemi, rengi tespit edilecek gıda ile birlikte, ışık kaynağına ve gözlem yapan kişiye göre de bir takım tanımlar getirmektedir. Bu yüzden diğer renk tanımlama sistemlerine göre daha güvenilir ve hassas sonuçlar vermektedir. Bu yöntem aynı zamanda üç nokta ölçüm yöntemi olarak da bilinir. Bu yöntemde ışık geçirgenlik değerleri 0 ise geçirgenliğin olmadığı, 100 ise tamamen geçirgen olduğunı ifade etmektedir. Ayrıca L değeri rengin açık veya koyu olma durumunu, a değeri renkte kırmızı yeşil eksen değerini, b değeri ise renkte sarı mavi eksen değerini göstermektedir.
Yetkili laboratuvarlarda fiziksel analizler kapsamında renk analizleri yapılmakta ve bu çalışmalarda ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından çıkarılan standartlar esas alınmaktadır.

TESTLER
WhatsApp