GIDA ANALİZLERİ

Suda Çözünmeyen Madde Tayini

Tuz, şeker, alkol, mürekkep ve deterjan gibi maddeler suda çözünebilen maddelerdir. Deterjanlar genel olarak suda çözünen maddeler arasındadır ancak içeriklerinde bulunan bazı maddeler suda çözünür olmayabilir. Örneğin, kalsiyum karbonat suda çözünemez ama asitler tarafından çözünürler. Çünkü karbonat iyonunun özelliği, asitten gelen proton ile birleşen kuvvetli bir baz olmasıdır. Karbonatlar gibi sülfitler, sülfürler, fosfatlar, arsenitler, boratlar ve nitritler de suda çözünmeyen veya çok az miktarda çözünen, ama asitte kolayca çözünen bileşiklerdir. Bu sayılan maddelerin hepsi de deterjan üretiminde kullanılan maddelerdir.
Akredite olmuş laboratuvarlar tarafından, dünya genelinde kabul görmüş test yöntemleri, test kriterleri ve standartlara uygun şekilde faaliyet gösterilmekte ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan birçok standart esas alınarak güvenilir ve tarafsız bir hizmet verilmektedir.
Deterjanların fiziksel ve kimyasal analizleri çerçevesinde suda çözünmeyen madde tayini analizleri yapılırken sözü edilen laboratuvarlar tarafından esas alınan başlıca standartlar şunlardır:
TS 13396 Temizleme maddeleri - Mutfak donanımlarında yağ sökücü ve temizleyici olarak kullanılan
Bu standart, mutfak araç ve gereçlerinde yağ sökücü ve temizleyici olarak kullanılan maddelerin tanımını, özelliklerini, örnek, kontrol ve testlerini ve piyasaya sunulma koşullarını kapsamaktadır. Aynı zamanda bu standart ile deterjanlarda suda çözünmeyen maddelerin oranı da tespit edilmektedir.
TS 4495 Mekanik temizleme maddesi
Bu standart, mekanik temizleme maddesinin tanımını, sınıflandırmasını, özelliklerini, örnek alma, kontrol ve testlerini ve piyasaya sunulma koşullarını kapsamaktadır. Aynı zamanda bu standart ile deterjanlarda suda çözünmeyen maddelerin oranı da tespit edilmektedir.
TS 13274 Çamaşır yumuşatıcıları
Aynı zamanda bu standart ile deterjanlarda suda çözünürlük oranı da tespit edilmektedir.
TS 54 Sabun
Bu standart, temel maddesi sabun olan her formdaki temizleme maddelerini kapsar. Aynı zamanda bu standart ile sabunlarda suda çözünmeyen maddelerin oranı da tespit edilmektedir.

WhatsApp