GIDA ANALİZLERİ

Sülfatlandırılmış Kül Tayini

2006 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliği (Tebliğ no: 2006/40) yayınlanmıştır. Bu tebliğ, şeker üretiminin doğru yöntemlerle ve hijyenik koşullarda üretilmesini, hazırlanmasını, işlenmesini, muhafaza edilmesini, depolanmasını, taşınmasını ve pazarlanmasını sağlamak ve şeker ürünlerinin özelliklerini belirlemek amacı ile çıkarılmıştır. Söz konusu tebliğ, beyaz şeker, yarı beyaz şeker, rafine şeker, şeker çözeltisi, invert şeker çözeltisi, glukoz şurubu, kurutulmuş glukoz şurubu, invert şeker şurubu, fruktoz ve pudra şekerini kapsamaktadır.
Şeker tebliğine göre sülfatlandırılmış kül miktarı, glukoz şurubunda ve kurutulmuş glukoz şurubunda yüzde 1’den düşük, dekstroz veya dekstroz monohidrat ve dekstroz veya susuz dekstrozda yüzde 0,25’den düşük olmak zorundadır. Dekstroz veya dekstroz monohidrat, bir molekül kristal suyu içeren, saflaştırılmış ve kristallendirilmiş glukozdur. Dekstroz veya susuz dekstroz ise kristal suyu içermeyen, kuru madde miktarı ağırlık olarak en az yüzde 98 olan, saflaştırılmış ve kristallendirilmiş glukozdur.
Yetkili laboratuvarlarda fiziksel analizler kapsamında yapılan analizler arasında sülfatlandırılmış kül miktarı tayini de bulunmaktadır. Bu çalışmalar sırasında, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara uyulmaktadır. Aynı zamanda bütün dünyada geçerli olan test yöntemleri ve test kriterleri de takip edilmektedir. Bu şekilde güvenilir ve tarafsız sonuçlar elde edilmektedir. Bu çalışmalarda dikkate alınan standartlar şunlardır:
TS 10752 Glukoz şurubu – Yenilebilir
Bu standart, glikoz şurubunda yabancı madde tayini, toplam kuru madde tayini, sülfat tayini, kükürt dioksit tayini ve arsenik tayini analizlerini kapsamaktadır.
TS 6361 EN ISO 5809 Nişasta ve ürünleri - Sülfatlanmış kül tayini
TS EN 1142 Meyve ve sebze suları - Sülfat tayini
Bu standart, meyve ve sebze suları ile içeriğinde meyve ve sebze suyu bulunan ürünlerde sülfat miktarının tayini için kullanılan yöntemi kapsamaktadır.

TESTLER
WhatsApp