GIDA ANALİZLERİ

Toplam Toz Çay Miktarı Tayini

Gıda sektöründe ürünler çeşitliliği giderek artmakta ve ürünlerin dayanıklı, güvenilir ve çeşitli olması yanında, ambalajlanma ve tüketicilere sunulma şekli de önemli olmaktadır. Bu durum üretici firmalar bakımından ciddi bir rekabet ortamı yaratmakta ve gıda sektörünün gelişmesini sağlamaktadır. Bu gelişmeler doğrultusunda sektörde gıda kontrol konusu, gıda üretiminin gelişim gösterdiği alanlardan biri olmuştur.
Bu kapsamda olmak üzere, toplam toz çay miktarının Türk Gıda Kodeksi’ne göre ne kadar olması gerektiği ve çay içinde sap, çöp ve okside olmamış parçaların tespit edilmesi ve siyah çayda bu maddelerin ne miktarda olması gerektiği önemli noktalardır.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2015 yılında Türk Gıda Kodeksi Çay Tebliği (Tebliğ no: 2015/30) yayınlanmıştır. Bu tebliğ, çeşitli çayların uygun tekniklerle ve hijyenik koşullarda üretilmesini, hazırlanmasını, işlenmesini, muhafaza edilmesini, depolanmasını, nakledilmesini ve piyasaya sunulmasını sağlamak için taşıması gereken özellikleri tespit etmek amacı ile çıkarılmıştır. Sözü edilen tebliğ, siyah çay, yeşil çay, aroma katılmış siyah ve yeşil çay ile kafeinsiz siyah çayları kapsamaktadır.
Tebliğ ekinde yer alan tabloda, siyah çay, siyah çay süzen poşet, yeşil çay ve yeşil çay süzen poşet bazında, toplam toz çay miktarı, okside olmamış parça miktarı, kuru maddede toplam kül miktarı, kuru maddede su ekstraktı, kuru maddede ham selüloz miktarı, kuru maddede suda çözünen külde alkalilik miktarı (KOH cinsinden), hidroklorik asitte çözünmeyen kül miktarı, kuru maddede kafein miktarı, suda çözünen kül (toplam küle göre) ve nem oranı gibi sınırlar yer almaktadır.
Buna göre toplam toz çay miktarı, siyah çayda ve yeşil çayda en fazla yüzde 14, siyah çay süzen poşet ve yeşil çay süzen poşette ise en fazla yüzde 35 olmak zorundadır.
Yetkili laboratuvarlarda toplam toz çay miktarı tespit edilmektedir ve bu çalışmalarda yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlar esas alınmaktadır.

TESTLER
WhatsApp