GIDA ANALİZLERİ

Tortu Tayini

Genelde görünümü bulanık olan ve dibinde çökelti biriken sular, tortulu olarak kabul edilmektedir. Sudaki tortu, su ne şekilde kulanılacak olursa olsun, kabul edilmesi pek mümkün olmayan bir faktördür. Genelde suyun rengi ile tortu birbirleri ile karıştırılmaktadır. Oysa suyun rengi genel oalrak sularda çözünmüş durumda bulunan organik maddeler ya da ağır metallerin varlığını göstermektedir. Bunlar ise tortu değildir.
Sudaki tortunun çeşitli yollardan giderilmesi mümkündür. Bu amaçla otomatik geri yıkamalı tortu filtreleri, veya kartuş filtreler ya da kum ve antrasit filtreler kullanılmaktadır. Kartuş ve çelik filtreler boyut olarak küçük oldukları için ve maliyet açısından daha ucuz oldukları için tercih edilmektedir, ancak bu cihazlar sadece süzme görevi yapar ve sık aralıklarda bu cihazların temizlenmesi ve düzenli bakım yapılması gerekmektedir.
Laboratuvarlarda daha ziyade kum ve antrasit filtreler kullanılmaktadır. Bu cihazlarda filtrasyon işlemi sadece süzme etkisi ile değil aynı zamanda emme etkisi ile de gerçekleşmektedir. Bu cihazlar çok daha etkili ve güvenlidir. Yine de bu sistemde tank içi filtrasyon hızının saatte 15 metreküpü geçmemesi gerekmektedir. Bu sınır aşıldığı takdirde cihazın emme etkisi ortadan kalkmakta ve basınç kaybı yaşanmaktadır.
Yetkili laboratuvarlarda fiziksel analizler kapsamında yapılan tortu tayini işlemleri, içme ve kullanım sularının kalitesini belirlemek açısından önemli bir rol oynamaktadır. Laboratuvarlar bu çalışmalarında yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartları esas almaktadır. Bu konuda dikkate alınan standart şudur:
TS EN ISO 5667-15 Su kalitesi - Numune alma - Bölüm 15: Çamur ve sediment örneklerinin koruma ve taşıma rehberi
Bu standart, kanalizasyon sularının, su tesisatında biriken çamurların, askıdaki maddelerin ve tatlı su ve tuzlu su sedimentlerinin korunması ve muamele edilmesi konularında önemli bir klavuzdur.

TESTLER
WhatsApp