GIDA ANALİZLERİ

Viskozite Tayini

Vikozite ifadesi, akışkanlığa karşı direnç, akmazlık ya da ağdalık anlamına gelmektedir. Daha teknik bir anlatımla viskozite, herhangi bir akışkanın, yüzey gerilimi altında bozulmaya karşı gösterdiği direnci ifade etmektedir. Viskozitesi yüksek olan sıvılar, yoğun ve ağdalı olarak tanımlanmaktadır. Yüzey gerilimine karşı hiç bir direnme göstermeyen sıvılara ideal akışkan denmektedir. Genel olarak bütün sıvılar yüzey gerilimine karşı az veya çok bir direnç göstermektedir. Ancak daha yüksek bir viskozite, sıvının kalın akışlı olduğunu, daha düşük bir viskozite ise sıvının ince akışlı olduğunu göstermektedir.
Ökse otu (viscum) bitkisinin meyve suyu tipik olarak kalın akışlıdır ve viskozite ifadesi buradan gelmektedir. Ökse otları ökse yapımında kullanılmaktadır ve viskoz, ökse kadar kalın anlamına gelmektedir.
Fizik kurallarına göre herhangi bir sıvının tabakaları akış anında farklı hızlarda hareket etmektedir. Sıvı akışının yoğunluğu, yüzey tarafından uygulanan kuvvete karşı sıvının direnç gösteren tabakaları arasındaki yüzey gerilimlerinden doğmaktadır.
Kremler, losyonlar ve benzer kozmetik ürünler bugün yaşamın bir parçası olmuştur. Bu ürünlerin genelde koyu olması yerine daha akışkan olması istenir. İnsanlar genelde daha akışkan ürünlerin cilt için daha güvenli olduğunu düşünür. Bilim insanları, maddelerin akışını ve deformasyon özelliklerini, bu kapsamda esneklik ve viskozitesini incelemektedir. Kozmetik ürünlerin de rengi, içeriği, yoğunluğu, sertliği ve moleküler ağırlığı bu anlamda çok önemlidir. Her kozmetik ürünün yapısına ve kullanım şekline uygun bir viskozitesi olmak zorundadır. Bir diş macunu akışkan olmazsa, sıkıldığı zaman tüpten parça parça düşer.
Kozmetik ürünler, hassas test ve deneylerden geçmeden tüketicilere sunulmaz. Üretici firmalarda ürünlerin viskozitesi, ölçüm cihazları kullanılarak belirlenir. Bu cihazlar parfümeri ve kozmetik ürünlerin viskozitesini, hızlı ve güvenilir şekilde ölçmektedir.
Ancak bu konuda akredite laboratuvarlar tarafından, fiziksel ve kimyasal analizler kapsamında vizkozite tayini analizleri de yapılmaktadır. Bu çalışmalarda çıkarılan yasal düzenlemelere veya yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara uyulmaktadır.

WhatsApp