GIDA ANALİZLERİ

Kimyasal Analizler

Her zaman olduğundan daha etkili ve güvenilir bir kontrol sistemi gıda üretimi için şarttır. İnsan sağlığı için uzun ve kısa vadede en tehlikeli ürünler gıda sektöründen çıkarılan ürünlerdir. Gıda ürünleri üretilirken daha modern teknolojiler ve yöntemler uygulanmaktadır. Üretim arttığı sürece yeni tekniklerin ve makinelerin gelişmesi de kaçınılmazdır. Gıdaların sağlığa zararlı maddeler içermemesi ve sağlık açısından uygun ortamlarda ve koşullarda üretilmesi gerekmektedir. Sadece gıdaların üretilmesi, hazırlanması ve işlenmesi değil, üretim sonrasında muhafaza edilmesi, depolanması, nakledilmesi ve piyasaya sunulması aşamaları da büyük önem taşımaktadır.

İnsan sağlığının ve çevre koşullarının korunması açısından bu yönde çok sayıda yasal düzenlemeler çıkarılmakta, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından test ve analiz yöntemleri geliştirilmekte ve standartlar oluşturulmaktadır.
Bilerek veya bilmeyerek yapılan yanlış uygulamalar ve hatalı atılacak adımlar gıda ürünlerinin bozulmasına neden olmakta ve tüketici sağlığı ve çıkarları bundan zarar görmektedir. Bu yüzden gıda ürünlerinin ve bunlar ile ilgili bütün faaliyetlerin etkin bir şekilde kontrol altına alınması ve gözlenmesi gerekmektedir.

Gıda kontrolleri bugün bütün dünya ülkelerinde devlet politikası haline gelmiştir ve uygulanmaktadır. Gıda kontrolleri bir takım resmi veya özel kurum ve kuruluşlar, meslek grupları ve yetkili laboratuvarlar tarafından sürdürülmektedir.
Gıda analiz hizmeti veren laboratuvarlar, yerli ve yabancı akreditasyon kuruluşlarından TS EN ISO/IEC 17025 Test ve Kalibrasyon Laboratuarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardı esaslarına göre akredite olan laboratuvarlardır. Söz konusu laboratuvarlar, dünyanın her yerinde geçerli ve genel kabul gören test yöntemlerine ve test kriterlerine uymaktadır.

Bunun yanı sıra, ölçüm, analiz, test ve değerlendirme çalışmalarında, ulusal ve uluslararası birçok kuruluş tarafından çıkarılan standartlara uygun faaliyet göstermektedir. Bu şekilde sistemli ve bilimsel çalışmalar yapan laboratuvarlar, daha güvenilir ve tarafsız hizmet vermekte ve hazırladıkları raporlar dünyanın her yerinde kabul görmektedir.
Yetkili laboratuvarlar kimyasal analizler kapsamında yüzlerce farklı ölçüm, test, analiz ve değerlendirme çalışması yapmaktadır. Aşağıda bu çalışmalardan, örnek olması açısından birkaçısayılmıştır. Kimyasal analizler kesinlikle bu sayılanlar ile sınırlı değildir.

Kimyasal analiz örnekleri

Acılık (Kreiss) tayini
Klor analizi (unlarda)
Aldehit miktar tayini (GC)
Krom (Cr+6) tayini
Alkalilik tayini
Kuru ve yarı kuru domateslerde hepatit A virüsü tespiti analizi
Alkol miktarı (distilasyon) tayini
Külde alkalilik tayini (KOH cinsinden)
Alkolde çözünmeyen maddeler tayini
Metabolik enerji tayini (protein, yağ, nişasta, şeker)
Alkolde çözünen ekstrakt tayini
Meyve oranı (pulp) tayini
Antibiyotik aranması (Elisa)
Mineral yağ aranması
Asit sayısı / serbest yağ asitliği (FFA) tayini
Mono sodyum glutamat analizi (HPLC)
Azot miktarı tayini
Nişasta analizi
Benzen tayini
Nitrat tayini (spektrofotometrik)
Bitkisel gelişmeyi düzenleyici tayini (GC)
Oksitlenebilirlik tayini (sularda)
Bitkisel yağ aranması (süt ve süt ürünlerinde)
Organik / toplam organik madde tayini
Borik asit (boraks) analizi
Parafin testi (HPLC)
Boyada saflık tayini (herbir boya için)
Protein ve ham protein tayini
Bromat tayini (sularda)
Saflık analizi (kromotografik)
Çözünmeyen safsızlıklar tayini
Selüloz ve ham selüloz tayini
Diyet lifi tayini
Sülfit tayini
Eterde çözünmeyen yabancı madde ile (%) kül tayini
Susam yağı aranması
Fenolik maddeler tayini
Tohum yağlarının tespiti (ECN42 farkı) (yağ asitleri kompozisyonu hariç)
Formaldehit aranması (klasik)
Toplam katı madde tayini (buharlaştırma kalıntısı)
Fruktan tayini
Toplam sertlik tayini (spektrofotometrik)
Hazmolabilir ham protein analizi
Uçucu olmayan eter ekstraktı tayini
Histamin analizi (Elisa) (balık, balık konserveleri, dondurulmuş balıklar)
Uçucu yağların ana komponentleri tayini
Jelatin aranması
Vitamin analizleri (her bir vitamin için) HPLC
Kalsiyum (titrimetrik) tayini
Yağ ve ham yağ tayini
Karbondioksit tayini (CO2)
Yüzey aktif maddeler tayini (MBAS) (kullanım sularında)

Analizler
Acılık (Kreiss) Tayini
ADF (Acid Detergent Fiber) Tayini
ADL (Acid Detergent Lignin) Tayini
Akrilamid Analizi
Akrilamid Analizi (Sularda)
Aldehit Miktar Tayini (GC)
Aldehit Sayısı Tayini
Alkalilik Tayini
Alkol % Hacmen (Piknometre, Dansimetre, Alkolimetre, Alcholyzer)
Alkol Miktarı (Distilasyon) Tayini
Alkolde Çözünen Ekstrakt Tayini
Alkolde Çözünmeyen Maddeler Tayini
Aloin Analizi (HPLC)
Amino Asit Analizi
Amino Asit Analizleri - Lizin Tayini (HPLC)
Amino Asit Analizleri - Methionin Tayini (HPLC)
Amino Asit Analizleri - Methionin Tayini (Titrimetrik)
Amino Asit Analizleri - Sistin ve Sistein Analizi (Enzimatik ve Spektrofotometrik)
Amonyak Tayini (Kalitatif)
Amonyak Tayini (Tavuk Eti ve Ürünleri)
Amonyum Azotu (Amonyak) Miktarı Tayini
Amonyum İyonu Tayini
Amprolium Analizi (Yem Ön Karışımlarında)
Antibiyotik Aranması (ELISA)
Antibiyotik Aranması (Sütte ve Taze Ette Tarama) (Kalitatif)
Antibiyotik Miktarı (LC-MS/MS)
Asetil Metil Karbinol Testi
Asit Sayısı / Serbest Yağ Asitliği (FFA) Tayini
Asitlik / Toplam Asit Tayini (Sitrik, Asetik, Tartarik Asit vb. Cinsinden)
Asitte Çözünmeyen Madde Tayini (Na2Co3 Cinsinden)
Azodikarbonamit Analizi
Azot Miktarı Tayini
Azotsuz Öz Maddeler Tayini (Kurumadde + Protein + Selüloz + Kül + Yağ)
Benzen Tayini
Benzo(a)piren Tayini
Benzoik Asit Tayini (Spektrofotometrik)
Benzoil Peroksit Analizi (Unda) (HPLC)
Bezelye Aranması (Fıstıklı Ürünlerde) (LC-QTOF)
BHA Tayini (Butylated Hydroxy Anisole) (HPLC)
BHA Tayini (Butylated Hydroxy Anisole) (Spektrofotometrik)
BHT Tayini (Butylated Hydroxy Toluene) (HPLC)
BHT Tayini (Butylated Hydroxy Toluene) (Spektrofotometrik)
Bikarbonat Tayini
Bitkisel Gelişmeyi Düzenleyici Tayini (GC)
Bitkisel Gelişmeyi Düzenleyici Tayini (LC-MS/MS)
Bitkisel Ürün Bileşimlerinde Tek veya Karışım Halinde Bulunan Aktif Farmasötik Bileşenlerin Tayini (LC-MS/MS)
Bitkisel Ürün Bileşimlerinde Tek veya Karışım Halinde Bulunan Aktif Farmasötik Bileşenlerin Tayini (Q-TOF/MS)
Bitkisel Yağ Aranması (Süt ve Süt Ürünlerinde)
Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini
Bor Tayini
Borik Asit (Boraks) Analizi
Boya Aranması (Kalitatif)
Boya Geçirgenliği Tayini (Herbir Boya İçin)
Boya Miktarı Analizi (HPLC)
Boya Miktarı Analizi (LC-MS/MS)
Boya Miktarı Analizi (Spektrofotometrik) (Herbir Boya İçin)
Boyada Saflık Tayini (Herbir Boya İçin)
Boyar Madde Analizi - Brillant Yeşili (LC-MS/MS)
Boyar Madde Analizi - Kristal Viyole (LC-MS/MS)
Boyar Madde Analizi - Löko Kristal Viyole (LC-MS/MS)
Boyar Madde Analizi - Löko Malaşit Yeşili (LC-MS/MS)
Boyar Madde Analizi - Malaşit Yeşili (LC-MS/MS)
Boyar Madde Analizi (B3E) (Su Ürünleri) (LC-MS/MS)
Brom Tayini
Bromat Tayini (Sularda)
Bromat ve İyodat Analizi (Unda) (Kalitatif)
Bromür (Toplam İnorganik) Miktar Analizi (GC)
Bromür Tayini (Sularda)
C13 ve C4 Tayini
Çay Yağı Tayini
Çözünmeyen Safsızlıklar Tayini
Dekstrin Aranması
Deterjan Miktarı Tayini
Diastaz Sayısı Tayini (Spektrofotometrik)
Dikloretan Tayini
Dioksinler Toplamı, Dioksin ve Dioksin benzeri PCB’ler Toplamı, İndikatör PCB’ler Toplamı (GC-HRMS)
Dioksinler Toplamı, Dioksin ve Dioksin benzeri PCB’ler Toplamı, İndikatör PCB’ler Toplamı (GC-MS/MS)
Diyet Lifi Tayini
Diyet Lifi Tayini (Ankom - Hızlı Test)
Element (AAS) Tayini
Element (ICP-OES ve ICP-MS) Tayini
Epikloridin Tayini
Ergosterol Analizi
Et ve Yağ Oranı Tayini - İç Yağlar
Et-Kemik Unu, Kan Unu, Boynuz, Tırnak Aranması (Çöktürme Metodu)
Eterde Çözünmeyen Yabancı Madde İle (%) Kül Tayini
Etil Alkol Tayini (GC)
Etil Alkol Tayini (Klasik)
Etil Asetat Tayini (GC)
Fenolik Maddeler Tayini
Florür Tayini
Formaldehit Aranması (Klasik)
Formol Sayısı Tayini
Fosfat Tayini (PO4-P Cinsinden)
Fosfor Tayini (Spektrofotometrik)
Fosforik Asit Tayini (Titrimetrik)
Fosfotaz Aktivitesi Miktarı Tayini (Spektrofotometrik) (Süt ve Süt Ürünleri)
Fosfotaz Aktivitesi Tayini (HPLC)
Fosfotaz Aktivitesi Tayini (Testi)
Fruktan Tayini
Fumarik Asit (HPLC) Tayini
Gamma Glutamyl Beta Cyanoalanine Tayini
Gliseril Monopalmitat Yüzde Miktarının Tayini (Sıvı Bitkisel Yağlarda)
Gluten (ppm Düzeyinde) Analizi (ELISA)
Gossipol Tayini (GC)
Hazmolabilir Ham Protein Analizi
HCl’de Çözünmeyen Kül Tayini
Heptan Ekstraksiyonu
Hexan (Hekzan) Ekstraksiyonu
Hidrojen Peroksit Analizi (Kuru İncirde - Enzimatik Yöntem)
Hidrojen Peroksit Analizi (Strip Metodu İle)
Hidrojen Peroksit Analizi (Sütte)
Hidroksi Prolin (Kollagen) Tayini
Hidroksimetil Furfurol Tayini (HPLC)
Hidroksimetil Furfurol Tayini (Spektrofotometrik)
Histamin Analizi (ELISA) (Balık, Balık Konserveleri, Dondurulmuş Balıklar)
Histamin Tayini (HPLC ve LC-MS/MS)
İyodat Analizi (Yemeklik Tuz)
İyodür Analizi (Yemeklik Tuz)
İyot Sayısı Tayini
Jelatin Aranması
Kafein Tayini (HPLC)
Kafein Tayini (Spektrofotometrik)
Kakao Yağı ve/veya Süt Yağı Tayini
Kalsiyum Pantotenat Tayini (HPLC)
Kalsiyum Tayini (Titrimetrik)
Karboksi Metil Selüloz Tayini (HPLC)
Karboksi Metil Selüloz Tayini (Spektrofotometrik)
Karbondioksit Tayini (CO2)
Karbonhidrat Tayini
Karbonize Olmuş Maddeler Tayini
Karoten Tayini
Karoten Tayini (HPLC)
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini
Klor Analizi (Unlarda)
Klorat Tayini (Sularda)
Klorür (Cl-1) / Sodyum Klorür (NaCl) / Suda Çözünebilir Klorür Analizi / Tuz Tayini (Klorür ile) (Titrimetrik)
Kolajen / Et Protein Oranı Analizi (Et ve Et Ürünlerinde)
Komponentlerin Takribi %’lerinin Tespiti (Pelet Yemler Hariç)
Krom (Cr+6) Tayini
Ksantofil Tayini (HPLC)
Kükürtdioksit (SO2) / Sodyum Metabisülfit Analizi
Külde Alkalilik Tayini (KOH cinsinden)
Kuru ve Yarı Kuru Domateslerde Hepatit A Virüsü Tespiti Analizi
Laktik Asit Tayini (HPLC)
Lesitin Tayini (HPLC)
Likopen Tayini
Magnezyum Tayini (Titrimetrik)
Maksimum Ekstrakte Edilebilen Fraksiyon - %95 Etil Alkol Ekstraksiyonu
Maksimum Ekstrakte Edilebilen Fraksiyon - Etil Asetat Ekstraksiyonu
Maksimum Ekstrakte Edilebilen Fraksiyon - Su Ekstraksiyonu
Malik Asit Tayini (HPLC)
Metabolik Enerji Tayini (Protein, Yağ, Nişasta, Şeker)
Metil Alkol, Uçucu Madde İçeriği ve Yüksek Alkoller (GC)
Metil Bromid Tayini
Metilen Mavisi Tayini
Meyve Oranı (Pulp) Tayini
Mikroskobik Analiz
Mineral Yağ Aranması
Mineral Yağ Miktarı Tayini
Mono Sodyum Glutamat Analizi (HPLC)
Mono Sodyum Glutamat Analizi (Spektrofotometrik)
N-Hekzanda Maksimum Ekstrakte Edilebilen Fraksiyon Tayini
Naftalin Analizi
Natamisin (HPLC ile Süt ve Ürünlerinde)
NDF (Neutral Detergent Fibre) Tayini
Niasin (Nikotinik Asit) Tayini (HPLC)
Niasinamid (Nikotinamid) Tayini (HPLC)
Nişasta Analizi
Nişasta Granüllerinin Mikroskobik Görünüşü
Nişasta Miktar Analizi
Nitrat Tayini (HPLC)
Nitrat Tayini (İyon Kromotografisi)
Nitrat Tayini (Spektrofotometrik)
Nitrit Tayini (HPLC)
Nitrit Tayini (İyon Kromotografisi)
Nitrit Tayini (Spektrofotometrik)
Oksalatlar
Oksi Yağ Asitleri Miktarı Tayini
Oksidasyon Sayısı Tayini
Oksitlenebilirlik Tayini (Sularda)
Oktil Gallat Tayini (HPLC)
Oleuropein Tayini
Organik Asit Analizi (HPLC, Her Biri İçin)
Organik ve Toplam Organik Madde Tayini
PAH (Polyaromatik Hidrokarbonlar) Analizi
Pamuk Yağı Aranması
Pantetol Tayini
Pantetol Tayini (HPLC)
Parafin Testi (HPLC)
PCB Kalıntısı Analizi
Peroksidaz Aktivitesi Tayini
Peroksit Değeri Tayini ve Sayısı
Pestisit Tayini - Dithiokarbamat Grubu
Pestisit Tayini - Ethephon
Pestisit Tayini - Yüksek Polarlı
Pestisit Tayini (GC, GC-MS, GC-MS/MS)
Pestisit Tayini (LC-MS, LC-MS/MS)
Petrol Eter Ekstraktı Analizi
Polar Madde Tayini
Polarizasyon Değeri Tayini (Optik Döndürme)
Polen Sayısı Tayini (Balda)
Polenske Sayısı Tayini
Polietilen Glikol Aranması (Kalitatif Olarak, FTIR İle)
Polifosfat Analizleri (Her Bir Türev İçin Ayrı Ayrı)
Potasyum (K) Analizi (Atık ve Alıcı Sularda)
Prina Yağı Aranması
Prolin Analizi (HPLC)
Prolin Tayini
Propil Gallat Tayini
Protein ve Ham Protein Tayini
Quinik Asit Tayini (HPLC)
Reichert - Meissl Sayısı Tayini
Rhodamine-B Analizi (HPLC)
Sabun Miktarı Tayini
Sabunlaşma Sayısı Tayini
Sabunlaşmayan Madde Tayini
Saf Kristalize Jelatinde Domuz Jelatini Aranması
Saflık (Bulutlanma) / Parafin Testi
Saflık Analizi (Kromatografik)
Saflık Analizi (Titrimetrik)
Salisilik Asit Analizi (Gıda ve İçeceklerde) (Kalitatif)
Salisilik Asit Tayini (HPLC)
Saponin (Suni Köpürtücü) Analizi
Saponin Analizi (Helvada)
Şeker Bileşenleri - İnvert Şeker Analizi (Tüm Gıdalar) (Titrimetrik)
Şeker Bileşenleri - Laktoz Tayini (HPLC)
Şeker Bileşenleri - Laktoz Tayini (Titrimetrik)
Şeker Bileşenleri - Sakkaroz Tayini (Titrimetrik)
Şeker Bileşenleri - Sakkaroz, Glukoz, Fruktoz, Maltoz Tayini (HPLC)
Şeker Bileşenleri - Şeker Tayini (Toplam Şeker) (Titrimetrik)
Şeker Bileşenleri Tayini
Selüloz ve Ham Selüloz Tayini
Serbest Klor Tayini
Sibutramin Hydroklorit Tayini (HPLC)
Sildenafil Citrate Analiz (HPLC)
Silisik Asit Tayini (Kit İle Sularda)
Silisyum Dioksit Tayini (Kit ile Sularda)
Silisyum Tayini (Kit İle Sularda)
Sitrik Asit Analizi (Spektrofotometrik)
Sitrik Asit Tayini (HPLC)
Sodyum Karbonat Aranması (Kalitatif)
Solvent Analizi (Yağlarda)
Sorbik Asit Tayini (Spektrofotometrik)
Sorbik Asit ve/veya Benzoik Asit ve Esterleri Tayini (Sodyum Benzoat ve/veya Potasyum Sorbat vb) (HPLC)
Sterol Kompozisyonu Tayini
Stigmastadien Miktarı Analizi (Rafine Bitkisel Yağların Tespiti) (Sızma Zeytinyağında)
Sülfat (SO4-2) Tayini
Sülfit Tayini
Susam Yağı Aranması
Süt Yağı Harici Yağ Aranması
Tahin Miktarı Tayini
Tanen Analizi
Tartarik Asit Tayini (HPLC)
Teobromin Miktarı Tayini (HPLC)
Tetrakloretan-Trikloretan
Tiyobarbütirik Asit (TBA) Tayini
Tohum Yağlarının Tespiti (ECN42 Farkı) (Yağ Asitleri Kompozisyonu Hariç)
Tokoferol Miktarı Tayini
Toluende Çözünmeyen Madde Tayini
Topaklanmayı Önleyici Madde Tayini
Toplam Enerji (Kalori) Tayini
Toplam Enerji Tayini (Kalorimetre İle) (Mama, Katı ve Sıvı Yemeklik Yağlar, Şekerli Gıdalar, Çikolata, Helva, Gıda Katkı Maddeleri, Yem Katkı Maddeleri, Toz İçecek, Yumurta, Balık Ürünleri vb)
Toplam Katı Madde Tayini (Buharlaştırma Kalıntısı)
Toplam Organik Karbon Tayini (Suda KİT İle)
Toplam Sabit Katı Madde Tayini (550 Derece)
Toplam Sertlik Tayini (Spektrofotometrik)
Toplam Sertlik Tayini (Titrimetrik)
Toplam Siyanür Tayini
Toplam Uçucu Bazik Azot Tayini (TVB-N)
Trans Anetol ve Estragol Analizi
Trans Yağ Asitleri Tayini
Trihalometanlar Tayini
Trimetilamin (TMA) Tayini
Tuzda Potasyum Hegzasiyanoferrat (II), (Potasyum Ferrosiyanür) (Potasyum Ferrosiyanit) Analizi
Uçar Asit Tayini (Asetik Asit Cinsinden)
Uçucu Madde Miktarı Tayini
Uçucu Olmayan Eter Ekstraktı Tayini
Uçucu Yağ Miktarı Tayini
Uçucu Yağların Ana Komponentleri Tayini
Üre Analizi
Üre Tayini (Mikroskobik)
Üreaz Aktivitesi Tayini
UV’de Özgül Absorbans Tayini
Vinil Klorür Tayini
Vinil Klorür Tayini (Sularda)
Vitamin Analizleri (Her Bir Vitamin İçin) (HPLC)
Yağ Asidi Etil Metil Esterleri (FAME+FAEE) ve Mumsu Maddeler (Wax) Miktarı Analizi (Zeytinyağında)
Yağ Asiti Analizi
Yağ Asitleri Kompozisyonu Tayini
Yağ Tayini (Çekirdeksiz Kuru Üzüm)
Yağ Tayini (Toplam) (Hayvansal Yağ İçeren Ürünler)
Yağ ve Gres Tayini
Yağ ve Ham Yağ Tayini
Yağlarda Antioksidan Maddelerin Tayini (BHA, BHT, PG, OG, TBHQ) HPLC İle Analizi
Yağsız Kakao Kitlesi Tayini
Yapay Tatlandırıcılar Tayini
Yapay Tatlandırıcılar Tayini - Asesulfam K (HPLC)
Yapay Tatlandırıcılar Tayini - Aspartam (HPLC)
Yapay Tatlandırıcılar Tayini - Dulcin (HPLC)
Yapay Tatlandırıcılar Tayini - Sakkarin (HPLC)
Yapay Tatlandırıcılar Tayini - Siklamat (HPLC)
Yapay Tatlandırıcılar Tayini - Sorbitol (HPLC)
Yapay Tatlandırıcılar Tayini - Sukraloz (HPLC)
Yarı Kuruyan Yağlar Deneyi
Yüksek Alkollerde Fusel Maddeler Tayini (HPLC)
Yüzey Aktif Maddeler Tayini (MBAS) (Kullanım Sularında)
Zehirlilik Seyrelme Faktörü Tayini
Zeytinyağı ve Bitkisel Yağlarda 3 MCPD Analizi

TESTLER