GIDA ANALİZLERİ

Aerobik Bakteri Sayısı (Aerobik Mezofilik Bakteri Sayısı, Aerobik Koloni Sayısı) (Hızlı Test)

Gıda maddelerinde toplam canlı bakteri sayımı ile, gıda hammaddeleri, yardımcı maddeler, katkı maddeleri, ambalaj malzemeleri, gıda işleme koşulları, üretim sonrasında depolama ve taşıma koşulları hakkında bilgi sahibi olunmaktadır.
Gıda güvenliği demek, sağlıklı ve kusursuz gıda ürünleri üretmek amacı ile gıdaların, üretim, işleme, muhafaza edilme ve dağıtım aşamalarında yasalar ve standartlar ile konulan kriterlere uyulması ve gerekli önlemlerin alınması demektir. Nüfusun hızla yükselmesi ve hızlı teknolojik gelişmeler, çevre kirliliği ve beslenme problemlerini de artırmakta ve güvenli gıda temini gittikçe güçleşmektedir. Gıda sektöründe kalite ve gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik yeni sistemler gelişmekte ve üretici firmalar bu sistemleri uygulamak zorunda kalmaktadır.
Gıda güvenliği açısından en basit ve yaygın kullanılan analiz yöntemlerinden biri aorobik bakteri sayısı tayinidir. Aerobik mezofilik bakteri sayımı, fermente gıdalar gibi yüksek sayıda mikroorganizma içeren gıdalar yanı sıra birçok gıda ürününde kalite kriteri olarak kullanılmaktadır. Mevcut mikroorganizmaların hepsinin birden gelişeceği ortamı ve koşulları sağlamak mğmkün değildir. Sadece belli koşullarda gelişebilen mikroorganizma grupları tespit edilebilmektedir. Bu yüzden toplam aerobik mezofilik bakteri olarak tespit edilen sayının içinde, hastalaıklara neden olacak bakteriler de yer almaktadır.
Toplam aerobik mezofilik bakteri sayımı ile, gıda hammaddeleri ve üretimde kullanılan katkı maddeleri yanı sıra depolama ve taşıma koşulları konusunda da bilgi edinilmekte ve bunların ilgili standartların asgari koşullarına uygun olup olmadıkları tespit edilmektedir. Bu sayede gıda maddelerinin raf ömürleri ve bozulmanın başlayıp başlamadığı saptanmaktadır.
Yetkili laboratuvarlarda, mikrobiyolojik analizler çerçevesinde, gıda maddelerinde aerobik bakteri sayısı, aerobik mezofilik bakteri sayısı veya aerobik koloni sayısı tayinine yönelik hızlı test çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalar sırasında ilgili yasal düzenlemelere ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından çıkarılan standartlara uyulmaktadır.

TESTLER