GIDA ANALİZLERİ

Aerobik Bakteri Sayısı (Aerobik Mezofilik Bakteri Sayısı, Aerobik Koloni Sayısı)

Aslında toplam bakteri diye standart bir kültürel analiz yoktur. Toplam bakterlerin sayılması için çok özel cihazlara ve analizlere gerek bulunmaktadır. Standart olarak yapılan analizlerde psikrofil, mezofil ve termofil gruplarında ve aerobik /anaerobik koşullarda elde edilen bakteri sayıları belirlenmektedir. Bunlar arasında en fazla, toplam aerobik mezofilik bakteri sayısının belirlenmesi için analizler yapılmaktadır. Toplam aerobik mezofilik bakteri sayımı, gıdalar için çok yaygın yapılan, kolay ve ucuz bir kalite standardıdır.
Toplam mezofilik aerobik bakteri sayımı için, bir katı besiyerinde belli bir sıcaklıkta belli bir süre ile ve uygun koşullarda gelişen koloniler sayılmakta ve gıda maddelerindeki toplam aerobik mezofilik bakteri sayısı tesbit edilmektedir. Özellike uzun süre ve soğuk ortamda bekletilen gıda maddeleri için psikrofil aerobik bakteri sayımı önemlidir.
Dünyada tüketime sunulan her türlü gıda maddesi belli miktarda mikroorganizma içermektedir. Sadece ısıl işleme tabi tutulan salçalar, konserveler ve uzun ömürlü sütler steril olarak, yüz derece va daha altında ısıl işleme tabi tutulan gazlı meşrubat ve meyve suları gibi gıda ürünleri ise yarı steril olarak kabul edilmektedir.
İlgili standartlar ve yasal düzenlemeler gereğince, gıda maddelerinde fekal koliform bakterilerin ve patojen mikroorganizmaların bulunmasına izin verilmemektedir. Toplam aerobik mezofilik bakteri sayısının, yani oksijenli ortamda vücudun normal sıcaklığında çoğalabilen mikroorganizma sayısının belli bir limite kadar olmasına izin verilmektedir.
Gıda maddelerinde toplam bakteri sayısı tayini, mikrobiyolojik kalitenin tespit edilmesi açısından yaygın olarak kullanılmaktadır. Eğer gıda ürünlerinde toplam canlı bakteri sayısı yüksek ise, bu durum bu gıdalarda hastalık yapan bakterilerin de olduğunun bir ifadesidir.
Yetkili laboratuvarlarda, mikrobiyolojik analizler çerçevesinde, gıda maddelerinde aerobik bakteri sayısı, aerobik mezofilik bakteri sayısı veya aerobik koloni sayısı tayinine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.
Bu çalışmalar sırasında ilgili yasal düzenlemelere ve standartlara uyulmaktadır.

TESTLER