GIDA ANALİZLERİ

Alicyclobacillus Acidoterrestris Tayini

Meyve suları, yüksek asiditeleri yüzünden, bakterilerin barınması ve çoğalması mümkün olmadığı için oldukça güvenlilir gıdalardır. Ancak yine de meyve sularında pH değeri 4,5 altında gelişen bazı bakteriler bulunmaktadır. Bunlar ısıl işleme dayanıklı olan, yüksek asit seven vesporlu bakterilerdir. Alicyclobacillus türü bu bakteriler, özellikle meyve suları gibi pastörizasyon ile korunan asitli meyve sularının bozulmasına yol açmaktadır.
1980’li yıllar ile birlikte bu tür bakteriler, dünya meyve suyu ticaretinde önemli boyutta maddi kayıplara neden olmuştur. Alicyclobacillus grubu bakteriler kendi içinde üç türdür:
Alicyclobacillus acidocaldarius bakteriler, 60 derecede gelişebilmektedir.
Alicyclobacillus acidoterrestris bakteriler, 50 derecede gelişebilmektedir.
Alicyclobacillus acidocaldarius bakteriler ise 40 derecede gelişebilmektedir.
Bunların içinde en önemlileri alicyclobacillus acidocaldarius bakteriledir.
Alicyclobacillus acidoterrestris bakteriler en fazla portakal ve elma gibi meyve sularında ve meyveli içeceklerde koku ve lezzet bozulmalarına neden olmaktadır. İlk defa Almanya’da 1982 yılında üretilen ve aseptik olarak paketlenen elma sularında, sıcak bir dönemde uzun süre depolanma sırasında bozulmalar farkedilmiş ve araştırmalar sonunda koku ve bulanıklık şeklindeki bozulmanın alicyclobacillus acidoterrestris bakterileri yüzünden olduğu ortaya çıkmıştır.
Standart yapılan analizlerde meyve suyu önce pastörüze edilmekte, daha sonra yüksek sıcaklıkta ve düşük pH değerinde bir besiyerinde bekletilmektedir. Bu yöntem ile bakteri varlığı tespit edilmektedir, ancak bakteri türünü belirlemek için gelişmiş laboratuvarlarda farklı analizlerin yapılması gerekmektedir.
Yetkili laboratuvarlarda, mikrobiyolojik analizler çerçevesinde, meyve sularında alicyclobacillus acidoterrestris bakteri tayinine yönelik analizler yapılmaktadır. Bu çalışmalarda örneğe ısıl işlem uygulanmamakta, özzenginleştirme yapılmakta, santrifüj işleminden sonra 24 saat bekletilerek karbondioksit dedektöründe renk değişimi izlenmekte ve alicyclobacillus bakteri türleri tespit edilmektedir. Bu çalışmalar sırasında ilgili yasal düzenlemelere ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından çıkarılan standartlara uyulmaktadır.

TESTLER