GIDA ANALİZLERİ

Alicyclobacillus spp. Tayini

Asidik ortamları seven ve yüksek sıcaklıklarda gelişen bazı termofilik ve asidofilik özellikli bakteri türleri, özellikle meyve ve sebzelerin işlenmesi sırasında problem yaratmaktadır.
Bunlar arasında alicyclobacillus türü bakteriler, bilhassa elma suyu ve konsantrelerinde petrol kokusuna benzer bir koku oluşturmakta ve işletmeler için ciddi boyutta ekonomik kayıplara yol açmaktadır. Alicyclobacillus acidocaldarius türü bakteriler 60-65 derece sıcaklıkta ve 3-4 arası pH değerli ortamlarda kolayca gelişmektedir. Termal sularda da en fazla rastlanan türü budur.
Bugün meyve suları yanı sıra, hammadde olarak meyve, gıda işletmeleri proses suyu, meyve suyu konsantreleri, meyve çayları, salça ve soslar, çeşitli şuruplar ve benzer birçok gıda maddesinde mikrobiyolojik analizler ile alicyclobacillus spp. tayini çalışmaları yapılmaktadır.
Gıda, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 2009 yılında Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği (Tebliğ no: 2009/6) yayınlanmıştır. Bu tebliğ eklerinde gıda maddelerinin mikrobiyolojik kriterleri (Ek 1), patojen mikroorganizmaların limitleri (Ek 2) açıklanmaktadır
Gıda sektöründe indikatör mikroorganizmalar, gıda maddelerinin uygun tekniklerle ve jijyenik koşullarda üretilip üretilmediğinin bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Kısaca indikatör mikroorganizmalar, gıda maddelerinde kalitenin bir göstergesidir. Gıda maddelerinin kalitesi konusunda emin olmak için, toplam bakteri, toplam küf, toplam maya, toplam koliformlar (yani hastalık yapan bakteriler), fekal koliformlar gibi değerleri bilmek önemlidir. Bu açıdan meyve sularındaki bozulmalara neden olan bakteri türleri, alicyclobacillus spp. türleridir.
Laboratuvarlarda örnek içinde belli bir mikroorganizmanın olup olmadığının aranması çalışmalarında gıda ve çevre konusunda genelde var-yok testleri uygulanmaktadır. Endüstriyel mikrobiyolojide ise yüksek nitelikte ve saf mikroorganizmalar elde edilmektedir. Bu analizlerde amaç analiz örneğinde hedef mikroorganizma sayısının sıfır olmasıdır.
Gelişmiş laboratuvarlarda, mikrobiyolojik analizler çerçevesinde, meyve sularında alicyclobacillus spp. tayinine yönelik analizler yapılmaktadır. Bu çalışmalar sırasında ilgili yasal düzenlemelere ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından çıkarılan standartlara uyulmaktadır.

TESTLER