GIDA ANALİZLERİ

Bombaj ve Sızıntı Kontrolü (İnkübasyon Hariç)

Gıda sektöründe ambalajların laboratuvar kontrollerini, her ne kadar gıda işletmeleri kendi bünyelerinde gerçekleştirseler de bunlara ilave olarak laboratuvarlarda da ambalajlama test ve kontrolleri yapılmaktadır. Yetkili labortuvarlarda gerçekleştirilen analizlerde steril olmayan ambalajların tespit edilmesi halinde, iki farklı durum söz konusu olmaktadır. Birincisi steril olmayan ancak bombaj yapmamış, yani şişmemiş ambalajlardır. İkincisi ise steril olmayan ancak bombaj yapmış yani şişmiş ambalajlardır. Her iki durumda da ilk yapılması gereken çalışma, sterilitenin neden bozulduğunun tesip edilmesi olmalıdır.
Bunun yanında bombaj yapmış ambalajlar söz konusu olduğunda, ancak iletkenlik belirlenemediği takdirde bu durum açıklanabilir. Çünkü iletkenlik tespit edilmemişse, ambalajda bir sızıntı yoktur ve sterilitenin bozulma nedeni ambalaj hatası olamaz. Ancak iletkenlik tespit edilirse, bir sızıntı söz konusudur ve sterilitenin bozulma nedeni ambalaj demektir.
Sızıntılar, yüksek seviyede bombaj yapmış ambalajlarda, iç basıncın sonucu olarak enine dikişlerde açılmalar yüzünden olmaktadır. Böyle bir durum varsa, ambalajda olası diğer hataların da araştırılması gerekmektedir. Öneğin, ambalaj köşelerinde küçük yırtılmaların ya da enine ve boyuna dikişlerde küçük kanalların olup olmadığı incelenmelidir. Bu kontroller optik cihazlarla veya ambalajın açılması ile yapılmaktadır. Bu çalışmalarda herhangi bir bulguya rastlanmazsa ve ısı değiştiricinin neden olduğu bir hata mümkün değilse, bu durumda sterilitenin bozulmasının nedeni sızıntı olarak kabul edilmekte ve ambalajda hataya neden olan faktör tespit edilmektedir.
Gelişmiş laboratuvarlarda, mikrobiyolojik analizler çerçevesinde, gıda maddelerinde, inkübasyon durumu dışında, bombaj ve sızıntı kontrolü çalışmaları yapılmaktadır. İnkübasyon süresi, vücuda giren bir mikroorganizmanın gelişmesini tamamlaması ve hastalık oluşturması için belli bir sıcaklık ve belli bir hava ortamında tutulma süresidir. Bu çalışmalar sırasında ilgili yasal düzenlemelere ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından çıkarılan standartlara uyulmaktadır.

TESTLER