GIDA ANALİZLERİ

Clostridium Perfringens Tayini

Clostridium terfringens, gram pozitif, spor oluşturan ve anaerobik bir bakteri çeşididir. Genelde hareketsiz olan bu bakteri türü kapsül oluşturmakta ve jelatini parçalamaktadır. Ayrıca çok sayıda karbohidratı fermente etme yeteneğine sahiptir. Gıda sektöründe sülfit indirgeyen clostridium olarak tanımlanmaktadır. Nitratı indirger ve sütte gazlı fermentasyona sebep olur.
Clostridium terfringens bakteri türünün insanlarda neden olduğu hastalığa perfringens gıda zehirlenmesi, gıda kaynaklı hastalık, enfeksiyon ve enfeksiyon türü gıda zehirlenmesi gibi isimler verilmektedir. Bunun nedeni, bu bakteri türünün toksin salgılamasıdır. Ancak salgıladığı toksin clostridium botulinum toksininden farklıdır.
Genelde pişirilerek tüketilen gıda ürünleri, yetersiz pişirilmişse veya yetersiz soğutulmuş ve tekrar hafifçe ısıtılmışsa bu bakterilerin sayısı hızla çoğalmakta ve hastalığa neden olmaktadır. Hastaneler, bakım evleri, okullar veya hapishaneler gibi çok kişinin birarada yemek yediği yerlere yapılan serviste, bir kaç saat önce pişirilen yemeklerde bu tür tehlike her zaman olmaktadır. Genel olarak yaşlı ve zayıf bünyeli kişilerde clostridium perfringens zehirlenmelerine daha fazla ratlanmaktadır. Hijyenik koşullara dikkat edilmeyen ve yemeklerin büyük topluluklar halinde yenildiği yerlerde, insanların bağırsaklarında clostridium perfringens bakterisi bulunmaktadır.
Doğal ortamda clostridium perfringens bakterileri çok yaygındır. Genelde yabani veya evcil hayvanların bağırsaklarında bulunmaktadır. Toprak, toz, su, hava ve insan ve hayvan dışkısı üzerinde yaşamaktadır. Sporları, toprakta ve tortularda canlılığını sürdürür. Analizlerde bu bakteriye rastlanması, fekal bulaşmanın önemli bir göstergesidir.
Zehirlenmeye genelde proteinli gıdalar yol açmaktadır. Izgaralar, kaynatılmış veya hafif kızartılmış etler ve tavuk etleri, sosisler, etli börekler ve salatalar bu konuda tehlikelidir. Zehirlenmeye neden olan gıdalar daha ziyada bir iki gün önce pişen ve buzdolabında saklanan ve yeniden ısıtılan gıdalardır.
Gelişmiş laboratuvarlarda, mikrobiyolojik analizler kapsamında, clostridium clostridium perfringens tayinine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar sırasında ilgili yasal düzenlemelere ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan analiz yöntemlerine uyulmaktadır.

TESTLER