GIDA ANALİZLERİ

E. coli O157:H7 Aranması Hızlı Test

E. coli O157:H7 bakteri türü, gram negatif, fakültatif anaerob, 37 derecede ve pH 7,2 değerinde optimum düzeyde üreyen, hareketli ve ısı uygulamalarına direnci olmayan bir bakteridir. Escherichia coli bakterisinin O157:H7 türünün tespit edilmesi için iki farklı analiz yöntemi uygulanmaktadır. Bir grup analizler klasik analiz yöntemleridir. Bir grup analizler ise hızlı yöntemlerdir. Klasik analiz yöntemleri, seçici zenginleştirme ve katı besiyerinlerine ekim yapılarak gerçekleştirilmektedir. Türk Gıda Kodeksi esaslarına göre gıdalarda E. coli O157:H7 bakterisinin varlığı 25 gram örnekte araştırılmaktadır. Test örnekleri aseptik koşullarda alınmakta ve soğuk zincir korunarak laboratuvara getirilmektedir. E. coli O157:H7 analizlerine hızlı testler için immun akış prensibi ile hazırlanan immunolojik test kitleri kullanılmaktadır. Selektif zenginleştirme besiyeri kültüründen alınan koloninin su içindeki suspansiyonu, kaynar suda 15 dakika kadar tutulmakta ve sonra oda sıcaklığına getirilmektedir. Daha sonra bu suspansiyondan belli bir mikar alınarak kitin gözüne konmakta ve oda sıcaklığında 20 dakika bekletilmektedir. Bu süre içinde kit üzerinde kırmızı bir şerit oluşmalıdır. Bu kırmızı şerit test örneğinde E. coli O157:H7 bulunduğunu göstermektedir. Ön zenginleştirme adımından sonra yaklaşık yarım saat içinde sonuç verdiği için bu kitlere hızlı kit denmektedir. Ancak bu kit ile elde edilen pozitif sonuç, sadece escherichia coli O157:H7 türü içindir. Bu bakteri türünün doğrulaması için de H7 antiserumu kullanmak gerekmektedir. Gelişmiş laboratuvarlarda, mikrobiyolojik analizler çerçevesinde, E. coli O157:H7 tayinine yönelik hızlı testler yapılmaktadır. Bu çalışmalar sırasında yerli ve yabancı standartlar ve analiz yöntemleri esas alınmaktadır. Bu konuda dkkate alınan standart ise şudur: • TS EN ISO 16654 Gıda ve hayvan yemlerinin mikrobiyolojisi - Eschericha coli O157’nin tespiti için yatay yöntem
E. coli O157:H7 bakteri türü, gram negatif, fakültatif anaerob, 37 derecede ve pH 7,2 değerinde optimum düzeyde üreyen, hareketli ve ısı uygulamalarına direnci olmayan bir bakteridir.
Escherichia coli bakterisinin O157:H7 türünün tespit edilmesi için iki farklı analiz yöntemi uygulanmaktadır. Bir grup analizler klasik analiz yöntemleridir. Bir grup analizler ise hızlı yöntemlerdir. Klasik analiz yöntemleri, seçici zenginleştirme ve katı besiyerinlerine ekim yapılarak gerçekleştirilmektedir. Türk Gıda Kodeksi esaslarına göre gıdalarda E. coli O157:H7 bakterisinin varlığı 25 gram örnekte araştırılmaktadır. Test örnekleri aseptik koşullarda alınmakta ve soğuk zincir korunarak laboratuvara getirilmektedir.
E. coli O157:H7 analizlerine hızlı testler için immun akış prensibi ile hazırlanan immunolojik test kitleri kullanılmaktadır. Selektif zenginleştirme besiyeri kültüründen alınan koloninin su içindeki suspansiyonu, kaynar suda 15 dakika kadar tutulmakta ve sonra oda sıcaklığına getirilmektedir. Daha sonra bu suspansiyondan belli bir mikar alınarak kitin gözüne konmakta ve oda sıcaklığında 20 dakika bekletilmektedir. Bu süre içinde kit üzerinde kırmızı bir şerit oluşmalıdır. Bu kırmızı şerit test örneğinde E. coli O157:H7 bulunduğunu göstermektedir.
Ön zenginleştirme adımından sonra yaklaşık yarım saat içinde sonuç verdiği için bu kitlere hızlı kit denmektedir. Ancak bu kit ile elde edilen pozitif sonuç, sadece escherichia coli O157:H7 türü içindir. Bu bakteri türünün doğrulaması için de H7 antiserumu kullanmak gerekmektedir.
Gelişmiş laboratuvarlarda, mikrobiyolojik analizler çerçevesinde, E. coli O157:H7 tayinine yönelik hızlı testler yapılmaktadır. Bu çalışmalar sırasında yerli ve yabancı standartlar ve analiz yöntemleri esas alınmaktadır. Bu konuda dkkate alınan standart ise şudur:
TS EN ISO 16654 Gıda ve hayvan yemlerinin mikrobiyolojisi - Eschericha coli O157’nin tespiti için yatay yöntem

TESTLER