GIDA ANALİZLERİ

E. coli Sayısı (Hızlı Test)

Escherichia coli bakterisi genel olarak e. coli kısaltması ile tanınan bir koli basilidir. Eşerihiya koli olarak okunan e. coli bakterisi, daha çok memeli hayvanların kalın bağırsaklarında yaşayan bir bakteri türüdür. Bu yüzden de çevresel sularda e. coli bakterisinin varlığı, dışkı kirlenmesinin bir belirtisi olmaktadır. E. coli bakterisi, esas olarak bakteri biyolojisi alanında üzerinde çok fazla çalışılan bir organizmadır. Hatta mikroorganizmalar içinde hakkında en fazla şey bilinen bakteri türünün escherichia coli bakterisi olduğunu söylemek yanlış olmaz.
Yetişkin bir insanın dışkı yolu ile bir günde vücudundan atılan e. coli bakteri sayısı 100 milyar ila 10 trilyon arasında değişmektedir. Dışkıyı oluşturan bakteri türü aerobik bakterilerdir. Hayvanlarda herhangi bir etkisi olmayan e. coli bakteri türleri insanlara bulaştıkları zaman hastalıklara neden olmaktadır. Bunların en bilineni ise O157:H7 isimli türüdür ve kanlı ishale neden olmakta, hatta ölümlere yol açmaktadır. Vücut sıcaklığından kolayca çoğalabilirler. E. coli O157:H7 türü bakteriler yeryüzünde gıda kaynaklı en tehlikeli patojenlerdir. Hiçbir gıda ürününde, 25 gram test örneğinde e. coli O157:H7 bakterisinin bulunmasına izin verilmemektedir.
Escherichia coli bakterisi testlerinde özel kitler kullanılarak hızlı testler yapılmaktadır. Bunlardan biri e. coli O157 bakterisinin hızlı analizi için kullanılan ve immun akış prensibi ile hazırlanmış immunolojik test kitleridir. Bu kitler sayesinde ön zenginleştirme aşamasından sonra genelde 30-40 dakika içinde test sonucu alınmaktadır.
Gelişmiş laboratuvarlarda, mikrobiyolojik analizler çerçevesinde, hızlı test yöntemleri ile E. coli sayısı tayinine yönelik analizler yapılmaktadır. Bu analizler sırasında yerli ve yabancı standartlar ve analiz yöntemleri esas alınmaktadır. Bu konuda dikkate alınan standart ise şudur:
TS EN ISO 16654 Gıda ve hayvan yemlerinin mikrobiyolojisi - Eschericha coli O157’nin tespiti için yatay yöntem

TESTLER