GIDA ANALİZLERİ

E. coli Tayini (Katı Ortam)

Birçok kuruluş tarafından koliform grup aranması ve escherichia coli sayısı belirleme çalışmalarında standart yöntem olarak en muhtemel sayı yöntemi (EMS) önerilmektedir. Ancak özellikle izolasyon amaçlı sayım çalışmaları yapılıyorsa bu defa katı besiyeri yöntemi tercih edilmektedir. Bu amaçla yaygın olarak kullanılan katı besiyeri ortamı Violet Bile Red (VRB) Agar’dır. Bu besiyerinde yapılan sayım çalışmalarında yayma, dökme ve çift tabaka dökme şeklinde metodlar uygulanmaktadır. VRB Agar katı besiyerine bir başka seçenek de Petrifilm VRB yöntemini kullanmaktır. Bu durumda VRB Laktoz Agar besiyerini kullanmak tercih edilmektedir.
Agar, mikrobiyoloji testlerinde ve elektrokimya laboratuvarlarında hatta gıda sektöründe çorba, jöleli yiyeceklerde ve dondurma yapımında kıvam artırıcı olarak kullanılmaktadır.
Besiyeri bileşiminde katılaştırıcı madde olarak agar yerine soğuk suda çözülebilen başka bileşikler de kullanılmaktadır. Bu bileşikler kurutulmuş ve üzeri plastik film ile kaplanmış bir şekilde piyasada bulunmaktadır.
Bir başka katı ortamda escherichia coli sayısı belirleme yöntemi Triptik Soy Agar (TSA) besiyeri kullanmaktadır. Bu yöntem ile hasar gören escherichia coli hücrelerinin sayımında daha doğru sonuçlar elde edilmektedir.
Koliform bakteri izolasyonunda kullanılan başka katı besiyerleri de bulunmaktadır. Toplam bakteri sayımları, genelde hijyen kontrolü amacı ile yapılmaktadır. Toplam bakteri derken toplam mezofilik aerobik bakteriler kasdedilmektedir. Başta Plate Count Agar olmak üzere, katı bir besiyerinde standart yayma veya dökme yöntemi ile ekim ve inkübasyondan sonra bakteri oluşan kolonileri sayılmaktadır. Plate Count Agar besiyeri, ISO 4833 ve başka uluslararası standartlara uygun olarak bakteri analizlerinde kullanılmaktadır.
Gelişmiş laboratuvarlarda, mikrobiyolojik analizler kapsamında, katı ortamda E. coli (tayinine yönelik analizler yapılmaktadır. Bu çalışmalarda dikkate alınan birkaç standart şunlardır:
TS EN ISO 4833-1 Gıda zinciri mikrobiyolojisi - Mikroorganizmaların sayımı için yatay yöntem - Bölüm 1: Dökme plak tekniğiyle 30 derecede koloni sayımı
TS EN ISO 4833-2 Gıda zinciri mikrobiyolojisi - Mikroorganizmaların sayımı için yatay yöntem - Bölüm 2: Yayma plak tekniğiyle 30derecede koloni sayımı

TESTLER