GIDA ANALİZLERİ

Enterobacteriaceae Sayımı (Hızlı Test)

Bir kısım bakteriler, yiyecekler ve içecekler üzerinde rahatça türemektedir. Gıda sektöründe, bakteri oluşumu en büyük problemlerden biridir ve bakteri türleri çok geniş bir yelpazeye sahiptir. Bunların içinde enterobacteriaceae ailesinden bakteriler, gıda mikrobiyolojisini en fazla ilgilendiren bakteri türüdür. Bu gruba giren koliform bakteriler, fekal koliformlar, escherichia coli bakterileri, escherichia coli O157:H7 türü bakteriler, salmonella bakterileri ve daha birçok bakteri çeşidi gıda mikrobiyolojisi laboratuvarlarında araştırma konusu olmaktadır. Bunlarla birlikte toplam enterobacteriaceae sayımı da işletmelerde hijyen göstergesi olarak önem kazanmaktadır.
Gıda kontrolü çalışmalarında toplam enterobacteriaceae bakterileri, toplam koliformlar, fekal koliformlar ve escherichia coli bakterileri arasındaki ilişki konusu hep dikkat çekmektedir. Enterobacteriaceae bir bakteri ailesidir. Toplam koliformlar, enterobacteriaceae ailesi içinde bir grubu tanımlamaktadır. Fekal koliformlar, toplam koliformlar içinde bir alt gruptur. Escherichia coli bakterileri de fekal koliformların bir üyesidir.
Bu ilişkiler dikkate alınarak, eğer bir örnekte toplam enterobacteriaceae sayısı sıfır ise, bu durumda toplam koliformlar, fekal koliformlar ve escherichia coli sayısı da sıfır demektir. Bunun aksine, bir analiz örneğinde eğer escherichia coli bakterilerine rastlanmamışsa, bu durum fekal koliformlar, toplam koliformlar ve toplam enterobacteriaceae sayısının sıfır olacağını göstermez.
Teorik olarak bir analiz örneğinde escherichia coli bulunması, yine dışkı kökenli bakteriler olan escherichia coli O157:H7 türünün veya salmonella’nın bulunacağı anlamına gelmemektedir. Uygulamada, örnekte escherichia coli yok ise, diğer iki bakteri türü aranmamakta, ancak eğer escherichia coli varsa bu kez escherichia coli O157:H7 türü ve salmonella aranmaktadır.
Bu analizler sırasında farklı yöntemler yanı sıra hızlı test imkanı veren test kitleri de kullanılmaktadır.
Gelişmiş laboratuvarlarda, mikrobiyolojik analizler kapsamında, hızlı test yöntemi ile enterobacteriaceae bakteri sayımı çalışmaları yapılmaktadır. Bu analizler sırasında TS ISO 21528-1 ve TS ISO 21528-2 standartları esas alınmaktadır.

TESTLER