GIDA ANALİZLERİ

İnkübasyon (Stabilite) (10 gün)

Mikrobiyolojik çalışmalarda önemli bir aşama olan inkübasyon işlemi, örnek alma, ekime hazırlama ve ekimden sonra kültür elde etme işlemlerinin son adımı olmaktadır. Mikroorganizmaların da çoğalabilmeleri için farklı besin maddelerine, ısı, nem, karbondioksit ve oksijen gibi bir takım çevresel faktörlere gereksinimleri bulunmaktadır. Kültürü yapılacak mikroorganizmaların bu özellikleri bilindiği takdirde, çoğalmalarını sağlayacak gereksinimler inkübasyon işlemleri sırasında uygun şekilde sağlanmaktadır.
Basit bir anlatım ile inkübasyon işlemi, mikroorganizmaların belli sıcaklıklarda tutulması ve gelişmelerinin sağlanması işlemidir. Bu işlem için mikroorganizmaları, üreyebilecekleri etüv veya inkübatör adı verilen cihazlarda, uygun bir süre tutumak gerekmektedir. İnkübasyon süresi, bir mikroorganizmanın gelişimini tamamlaması için, belli sıcaklık ve hava koşullarında tutulma süresine denmektedir. Bu açıdan bakılınca, patojen bir mikroorganizmanın insan vücuduna girdikten sonra, hastalığın tipik belirtilerini göstermeye başladığı ana kadar geçen süreye de inbüksiyon süresi denmektedir. Yani inkübasyon süresi, insan vücuduna giren bir mikroorganizmanın hastalık oluşturması için geçirdiği süredir.
İnkübasyon süresi, mikroorganizmaların,
·
Katı besiyerlerinde tipik koloni yapılarını oluşturmaları için geçen süre,
·
Sıvı besiyerlerinde ise sıvının bulanık hale gelmesi için geçen süredir.
Mikroorganizmaların üremelerinde kullanılan besiyerlerinin özellikleri ve bulunduğu ortamdaki kimyasal, fiziksel, biyolojik ve mekanik faktörler bakterilerin üremeleri üzerinde çok etkilidir.
İnkübasyon süresi laboratuvar ortamlarında, bakterilerin özelliklerine bağlı olarak 7, 10, 15 veya daha uzun bir süre olabilmektedir. Bu analizler sırasında örneğin hazır yemek, konserve ve kahvaltı paketleri için mikrobiyolojik kontrol çalışmaları kapsamında, inkübasyon çalışmaları, gözlem, hH değeri ölçümleri ve bakteri ekim çalışmaları yapılmaktadır.
Yetkili laboratuvarlarda, mikrobiyolojik analizler kapsamında, 10 günlük inkübasyon (stabilite) çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalar sırasında yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından çıkarılan standartlara ve test yöntemlerine uyulmaktadır.

TESTLER