GIDA ANALİZLERİ

Koliform Bakteri Sayımı (Hızlı Test)

Mikrobiyolojik su analizleri, belli mikroorganizmaların tanımlanması için yapılan çok çeşitli analizler içermektedir. Bunlar arasında escherichia coli, fekal koliform, toplam koliform, sülfit indirgeyen clostridiumlar, fekal streptokoklar, heterotrofik canlı sayımları ve pseudomonas aureginosa gibi analizler bulunmaktadır. Bu mikroorganizmalar içinde sularda en fazla bakılanlar, escherichia coli, toplam koliform ve fekal koliformlardır.
Bakteriyolojik su analizler için alınacak örneklerin miktarı, suyun ne kadar kirli olduğuna bağlıdır. Suların toplam koliform analiz sonucu pozitif çıkıyorsa, başka özel bazı bakteriler açısından da suyun analiz edilmesi gerekmektedir. Bu bakteriler, koliform grubuna giren fekal koliformlar ve escherichia coli bakterileridir. Fekal koliformlar, hayvanların ve insanların bağırsak sistemleri özgü bakterilerdir. Bunların tespit edilebilmesi için daha farklı analizlere gerek bulunmaktadır. Sularda tek başına escherichia coli bakterisini tespit etmek, toplam koliform bakterilerini tespit etmekten daha önemlidir, çünkü escherichia coli bakterisi sulara hayvan veya insan dışkısının bulaşmış olduğunu göstermektedir.
Escherichia coli bakterisinin yüzlerce farklı çeşidi bulunmaktadır ancak bunların birçoğu insan sağlığı açısından zararlı değildir. Sadece yaşlılarda, çocuklarda ve bağışıklık sistemi sorunlu olan kişilerde ciddi rahatsızlıklara yol açabilir.
Mikrobiyolojik su analizlerinde escherichia coli ve toplam koliform bakterilerinin aranması ve sayılmasında kullanılan bütün standart yöntemler koliform grubu bakteri aranmasına yöneliktir. Bu yöntemler arasında en muhtemel sayı (EMS) yöntemi, katı besiyeri yöntemleri ve membran filtrasyon yöntemi yanında hızlı analiz yöntemi de bulunmaktadır.
Hızlı analiz yöntemi renk değişimini esas alan bir yöntemdir. Test tüplerinde renk değişiklikleri gözlenerek sonuç alınmaktadır. Bu yöntem hızlı ve basit yoldan, sularda escherichia coli bakterilerinin varlığı veya yokluğu hakkında bilgi vermektedir. Bu yöntemde sonuç pozitif ise, 100 ml su örneğinde en az 1 tane escherichia coli var demektir. Ancak bu yöntem ile bulaşmanın sebebi anlaşılmaz ve soruna bir çözüm geliştirilemez.
Yetkili laboratuvarlarda, mikrobiyolojik analizler kapsamında, hızlı test yöntemleri ile koliform bakteri tayinine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

TESTLER