GIDA ANALİZLERİ

Koliform (EMS) ISO Metodu

Koliform grubu bakteriler, fakültatif anaerob, gram negatif, spor oluşturmayan ve laktozdan 48 saat içinde gaz oluşturan mikroorganizmalardır. Görüldüğü gibi oldukça karmaşık bir grup oluşturmaktadırlar. Bu tanıma giren, enterobacteriaceae ailesi içinde birçok bakteri bulunmaktadır. Ancak gıda mikrobiyolojisi bakımından koliform grup bakterilerin başında escherichia coli, enterobacter aerogenes ve enterobacter cloacae gelmektedir. Bu bakteri türleri gıda mikrobiyolojisi laboratuvarlarında en fazla aranan bakteri türleridir. Bu bakteriler içinde fekal koliformlar olarak bilinen türlerinin gıda maddeleri içinde bulunmasına kesinlikle izin verilmemektedir. Fekal koliformların başında ise escherichia coli gelmektedir.
Gıda mikrobiyolojisi alanında toplam koliform grubu bakteri sayımı yapılırken genel olarak En Muhtemel Sayı (EMS) yöntemine başvurulmaktadır. Çünkü gıdalarda bulunmasına izin verilen bu bakterilerin sayısı, katı besiyeri kullanılan standart kültürel yöntemler ile tespit edilemeyeecek kadar düşüktür.
Yetkili laboratuvarlarda, mikrobiyolojik analizler kapsamında, Koliform (EMS) tayinine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar sırasında yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından çıkarılan standartlara ve test yöntemlerine uyulmaktadır. Dikkate alınan birkaç standart şunlardır:
TS ISO 4831 Gıda ve hayvan yemleri mikrobiyolojisi - Koliformların tespiti ve sayımı için yatay yöntem - En muhtemel sayı tekniği
TS ISO 4832 Gıda ve hayvan yemleri mikrobiyolojisi - Koliformların sayımı için yatay yöntem - Koloni sayım tekniği
TS EN ISO 9308-1 Su kalitesi - Escherichia coli ve koliform bakterilerin tespiti ve sayımı - Bölüm 1: Düşük bakterili zemin floralı sular için membranla süzme yöntemi
TS EN ISO 9308-2 Su kalitesi - Escherichia coli ve koliform bakterilerin tespiti ve sayımı - Bölüm 2: En muhtemel sayı yöntemi
TS EN ISO 9308-3/AC Su kalitesi - Yüzey ve atık sularda Escherichia coli ve koliform bakterilerin tespit edilmesi ve sayımı - Bölüm 3: Sıvı ortamlarda aşılama ile küçültme yöntemi (En Muhtemel Sayı)

TESTLER