GIDA ANALİZLERİ

Küf Sayımı (Howard Lamı İle)

Hücre yapıları mayalara benzeyen küfler, toprak, hava, su ve organik maddeler üzerinde doğada çok yaygın olarak bulunmaktadır. Yapısal olarak ardarda dizilen küf hücreleri hifleri, hifler de farklı şekillerde dallanarak hif topluluklarını oluşturmaktadır.
Hiflerin kalınlığı genelde türüne ve çevre koşullarına bağlı olarak 1 ile 10 mikron arasında değişmektedir. Hif denilen ipliksi yapıdaki oluşumları çıplak gözle görmek mümkündür. Hif toplulukları genelde çok hücreli funguslar, yani küf mantarları olarak tanımlanmaktadır.
Küf sayımında en çok başvurulan yöntem olan Howard lamı yöntemi ile küflü alan sayımı çalışmaları, salça, domates suyu, ketçap gibi domates ürünlerinin ve bir kısım meyve ürünlerinin üretiminde kullanılan hammaddenin mikrobiyolojik kalitesini belirlemek ve işletmede hijyen uygulamalarının ne kadar etkin olduğunu saptamak amacı ile uygulanmaktadır.
Mikroskobik bir sayım yöntemi olan Howard lamı yöntemi ile, incelenen görüş alanında bulunan hif toplulukları artı ve eksi olarak değerlendirilmekte ve buna göre analiz edilen örnekte küflü alan oranı tespit edilmektedir. Sonuçlar küflü alan yüzdesi olarak açıklanır. Bu çalışma için özel olarak tasarlanan ve Howard lamı denilen mikroskop camları kullanılmaktadır. Bir Howard lamında 25 görüş alanı bulunmaktadır.
Howard lamı yöntemi ile elde edilen oran, doğrudan üründeki küf miktarını göstermemektedir. Sonucun yüzde 20 pozitif alan çıkması, üründe yüzde 20 oranında küf olduğunu değil, Howard lamı ile yapılan çalışma sonucuna göre yüzde 20 oranında küflü alan olduğunu göstermektedir. Yine de bu değer, üretimde kullanılan hammaddenin ne oranda küflü olduğunu göstermektedir.
Yetkili laboratuvarlarda, mikrobiyolojik analizler kapsamında, Howard lamı ile küf sayımı çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalar sırasında yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından çıkarılan standartlara ve test yöntemlerine uyulmaktadır.

TESTLER