GIDA ANALİZLERİ

Küf ve Maya Sayımı (Hızlı Test)

Gıda mikrobiyolojisi çalışmalarında küf ve mayalar genelde birlikte ele alınmaktadır. Böyle olmasının iki nedeni bulunmaktadır. Birinci neden küf ve mayaların mantar ailesinden gelmeleridir. İkinci neden de besiyerlerinde mayaların ve küflerin birbirlerinden kolayca ayrılabilecek şekilde gelişmeleridir. Küfler çok hücreli mantarlardandır ve bir topluluk oluşturabilirler. Mayalar ise tek hücrelidir ve genelde bir topluluk oluşturmazlar. Bazı maya çeşitleri, ekmek, şarap ve bira üretiminde büyük ekonomik öneme sahiptir. Bazı küf çeşitlerinden ise peynir yapımında yararlanılmaktadır. Yine de birçok küf ve maya türünün fermantasyon ve gıda sektöründe istenmeyen durumlar yarattığı da bir gerçektir. Bu tür maya ve küfler, gıda maddelerinin bozulmasına yol açmaktadır.
Küfler ve mayalar, oldukça geniş pH değeleri aralığında, depolama sıcaklığında ve su aktivitesinde üreyebilmektedir. Yüksek tuz ve şeker içeren ortamlarda kolayca gelişebilmektedir. Bozulmalara neden olan küf ve mayalar, gıdalarda acı tat ve kötü koku oluşturmaktadır. Bazı küf çeşitleri zehirli maddeler salgılamakta ve bu gıda maddelerinin tüketilmesi durumunda zehirlenmelere yol açmaktadır.
Küf ve maya oluşmu genelde şu durumlarda ortaya çıkmaktadır:
Gıda maddlerinin açıkta pazarlanması
Üretimde kullanılan teknolojiler yüzünden paketleme işleminden önce gıda maddelerinin açıkta bekletilmesi
Gıda maddesi pastörize dilmiş olsa bile paketlemede kullanılan mazlemelerden bulaşma olması
Gıda maddelerine yıkama ve soğutma veya dondurma işlemleri dışında başka teknolojik işlemler uygulanmış olması
Küf ve maya sayımlarında, gelişmiş test yöntemleri yanı sıra hızlı test yöntemleri de kullanılmaktadır. Yetkili laboratuvarlarda, mikrobiyolojik analizler kapsamında, hızlı test yöntemleri ile küf ve maya sayım çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalar sırasında yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından çıkarılan standartlara ve test yöntemlerine uyulmaktadır. Bu konuda TS ISO 21527-1 ve TS ISO 21527-2 standartları dikkate alınmaktadır.

TESTLER