GIDA ANALİZLERİ

Listeria spp. Analizi (Hızlı Test) (Gıda ve Yem)

Listeria bakterileri, insanlarda olduğu gibi hayvanlarda da daha çok yavrularda hastalığa neden olmaktadır. Hayvanlar arasında koyunların sığırlara göre listeria hastalığına karşı daha duyarlı oldukları ortaya çıkmıştır. Bu bakteriyel hastalık özellikle kuzuların merkezi sinir sistemini etkilemektedir. Listeria bakterisi 1-2 aylık kuzularda kana karışmakta ve toksin oluşturmaktadır. 4-8 aylık kuzularda ise beyinde iltihaplanmaya yol açmaktadır. Klinik bulguların tespit edilmesinde sonra ise en fazla 2-3 gün içinde ölümler olmaktadır. Bazen koyunlarda bu hastalık yüzünden iştahsızlık ve ateş yükselmeleri başlamakta ve ölü doğumlar olmaktadır.
Hayvanların listeria bakterilerine karşı duyarlılığı, ani yapılan yem değişikliklerinde, sürüye yeni hayvanların katılmasında, diş değiştirme dönemlerinde, sindirim sistemlerini etkileyen başka bakteriyel hastalıkların olduğu zamanlarda artmaktadır.
Sürüde bulunan bütün koyunlar listeria bakteri türleri ile enfekte olsalar bile doğal direnç yüzünden sürünün en fazla yüzde 10’unda hastalığa yönelik klinik belirtiler ortaya çıkmaktadır. Listeria hastalığı hayvanlarda özellikle kış aylarında çıkmaktadır. Çünkü bu dönemde hayvanlara silaj (yani silolarda saklanan, yüksek nem içeren ve fermente edilmiş hayvan yemleri) daha fazla verilmektedir.
Laboratuvarlarda hayvan yemleri örnekleri üzerinden mikrobiyolojik ekimler yapılmakta ve listeria spp. üretilmektedir.
Listeria bakteri türlerinin tespit edilmesinde, bakteriyolojik kültür yapılması veya gram boyama gibi gelişmiş test yöntemleri ile birlikte hızlı test yöntemleri de kullanılmaktadır. Gelişmiş laboratuvarlarda, mikrobiyolojik analizler kapsamında hızlı test yöntemi ile listeria spp. analizleri yapılmaktadır. Bu çalışmalar sırasında esas alına  birkaç standart şunlardır:
TS EN ISO 11290-1 Gıda ve yem maddelerinin mikrobiyolojisi - Listeria monocytogenes'in aranması ve sayımı metodu - Bölüm 1: Arama metodu
TS EN ISO 11290-2 Gıda ve hayvan yemlerinin mikrobiyolojisi - Listeria monocytogenes'in aranması ve sayımı için yatay metot - Bölüm 2: Sayım metodu

TESTLER