GIDA ANALİZLERİ

Pseudomonas Aeruginosa Tayini

Pseudomonas aeruginosa bakterisi, çok hareketlidir, kolay boyanır ve gram negatiftir. Uygun besiyerinde 30-37 derece arası sıcaklıkta ve hafif alkali ortamlarda gelişmektedir. En önemli özelliği 41 derece üreyebilme yeteneğinin olmasıdır.
Pseudomonas aeruginosa bakteri türünün bazı biyokimyasal özellikleri şu şekildedir: glikozu oksidatif yolla parçalayıp asit yaparlar, laktoz ve sakkarozu kullanmazlar, nişastaya etki etmezler.
Birçok pseudomonas aeruginosa bakterisi, kültür ortamında kültür koşullarına bağlı olarak pigment üretmektedir. Ancak mutasyon ile bu özellik kaybolmakta veya aynı anda birçok pigment oluşumu görülmektedir. Bu pigmentler oksijen bulunan ortamda ve oda sıcaklığında oluşmaktadır.
Pseudomonasların ısıya dirençleri yoktur. 55 derece sıcaklıkta 1 saat içinde ya da 60 derece sıcaklıkta 15 dakika içinde ölürler. Normal hava koşulalrında sularda aylarca canlı kalabilir. Oda sıcaklığından steril saf su içinde bile üreyebilirler. Kimyasal dezenfektanlara karşı oldukça dirençlidirler.
Pseudomonas aeruginosa, yaygın şekilde kullanılan antimikrobiyel faktörlerin birçoğuna dirençlidir.
Pseudomonas aeruginosa fırsatçı patojen özelliğe sahiptir. İdrar yolu, dış kulak, orta kulak, göz, menenjit, bronşit ve birçok kolit hastalıklara neden olmaktadır. Yeni doğmuş bebeklerin ölümüyle sonuçlanan ishale neden olduğu bilinmektedir.
Sütlerde mikroorganizma bulaşmaları, süt üretimi sırasındaki koşullar ile ilgilidir. Sütlerin sağıldıktan sonra uzun süre düşük sıcaklıkta bekletilmesi veya soğutulması sütün bakteriyolojik özelliklerini etkilemektedir. Pseudomonas aeruginosa, toprak ve suda çok yaygın bulunan aynı zamanda hayvanların derisi üzerinde çok rastlanan bir bakteridir ve sütün sağımı sırasında hijyenik koşullara uyulmazsa süte bulaşabilmektedir.
Çeşitli gıda maddelerinde pseudomonas aeruginosa tayini için GSP Agar ve Cetrimide Agar besiyerleri önerilmektedir ancak yine de bu besiyerleri yeterli olmamaktadır.
Gelişmiş laboratuvarlarda, mikrobiyolojik analizler kapsamında gıda maddelerinde
pseudomonas aeruginosa tayinine yönelik çalışmalar yapılmakta ve bu çalışmalar sırasında ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlar esas alınmaktadır.

TESTLER