GIDA ANALİZLERİ

Pseudomonas spp. Tayini

Pseudomonas bakteri türleri, gram negatif, aerobik ve hareket edebilen mikroorganizmalardır. Bu bakterinin bazı türleri insan, hayvan ve bitkiler için hastalık yapma özelliği taşımaktadır. Pseudomonas bakterilerin bir kısmı lipolitik ve proteolitik aktivite göstermektedir.
Aerobik özellikte olmaları yüzünden pseudomonas bakteri türleri, gıda maddelerinin yüzeyinde hızla gelişmektedir. Bilhassa soğukta saklanan etler, tavuk etleri, yumurta ve deniz ürünleri açısından birinci derecede bozulma faktörü olmaktadır. Gıda maddeleri üzerinde bazı türleri yeşilimsi, bazı türleri siyah, bazı türleri de kahverengi pigment oluşturmaktadır.
Bu bakteriler yüksek ısı veya radyoasyon karşısında çok kolay ölmektedir. Oksijen bulunmayan ortamlarda ya da 42 derece üzerinde sıcaklıklarda kurumaya başlamakta, dirençleri düşmekte ve ürememektedir.
Pseudomonas cinsi bakterilerin çoğu toprak ve sularda yoğun şekilde bulunmaktadır. Bu bakteriler glikozu oksidasyon yoluyla parçalamakta ancak fermantasyon yapmamaktadır.
Bu mikroorganizmalar birçok antibiyotiğe karşı direnç kazanmışlardır. Sadece birkaç bakterinin tolere edebildiği koşullarda canlılıklarını sürdürebilmektedir. Bu nedenle de klinik açıdan önemli bulunmaktadır.
Yapılan araşarıma sonuçlarına göre, süte bulaşan pseudomonas bakterileri sütte hızla çoğalmakta ve bir takım fermantasyonlara ve parçalanmalara neden olmaktadır. Bu faaliyetler sonucunda da sütün rengi, kokusu, yapısı ve kıvamında ciddi değişiklikler olmaktadır. Sütte bulunan pseudomonas bakteri türleri, sütün tazeliğini bozmakta ve çoğu zaman insanlarda çeşitli enfeksiyonlara neden olmaktadır. Bu bakteri türleri içinde bilhassa pseudomonas aeruginosa türü, patojen özellikleri ile bilinmektedir. Pseudomonas aeruginosa bakterisi, 3 yaş öncesi çocuklar çok fazla süt tükettikleri için bu yaş grubu çocuklarda ciddi rahatsızlıklara ve ve salgınlara yol açmaktadır.
Gelişmiş laboratuvarlarda, mikrobiyolojik analizler kapsamında gıda maddelerinde pseudomonas bakteri türlerinin tayinine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar sırasında ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından yayınlanan test yöntemleri esas alınmaktadır.

TESTLER