GIDA ANALİZLERİ

Salmonella Aranması (Hızlı Test)

Salmonella bakteri türü, gram negatif, hareketli, sporsuz, fakültatif anaerob bir mikroorganizmadır. Enterobacteriaceae ailesinde olan salmonellalar glukozu fermente ederek gaz oluşturmaktadır. Sadece birkaçı laktoz ve sakkarozu parçalayabilmektedir.
Salmonella bakterisi özellikle etler, kümes hayvanları, yumurta ve yumurtalı ürünler gibi hayvansal gıdalardan ve içme sularından insanlara bulaşamakta ve hastalıklara neden olmaktadır. Salmonella bakterisi genelde fekal kaynaklıdır. Tüketime hazır gıdalarda salmonella bulunması ciddi anlamda sağlık riski taşımaktadır. Miktarı ve türü ne olursa olsun gıda ürünlerde salmonella bulunması istenmeyen bir durumdur. Bu bakteriler sıcaklığa dayanıksız oldukları için, gıda maddelerinde salmonella bulunması, ısıl işlem sonrasında bir bulaşmanın ya da gıdanın yeterince ısıtılmadığının bir göstergesidir.
Salmonella bakterisi patojen mikroorganizmalar arasındadır. İnsanlarda yüksek ateşe, kan zehirlenmesine ve bağırsak enfeksiyonuna neden olmaktadır. Ayrıca tifo ve paratifo hastalıklarının nedeni de salmonella bakterisidir.
Salmonella aranması çalışmalarında gelişmiş test yöntemleri ile birlikte hızlı test yöntemleri de kullanılmaktadır. Bu çerçevede laboratuvarlarda, mikrobiyolojik analizler arasında hızlı test yöntemi ile salmonella aranması çalışmaları da yapılmakta ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlar esas alınmaktadır. Bu konuda dikkate alınan birkaç standart şunlardır:
TS EN ISO 6579/A1 Gıda ve hayvan yemlerinin mikrobiyolojisi - Salmonella spp. tayini için yatay metot - Tadil 1: Ek d: İlk üretim basamağından başlayarak çevre numunelerinde ve hayyvan dışkılarında salmonella spp. tayini
TSE CEN ISO/TS 6579-2 Gıda ve hayvan yemleri mikrobiyolojisi - Salmonella sayımı ve serotiplerinin belirlenmesi için yatay yöntem - Bölüm 2: Minimize edilmiş en muhtemel sayı tekniği ile sayım
TSE CEN ISO/TR 6579-3 Gıda zinciri mikrobiyolojisi - Salmonellanın tespiti, sayılması ve serotiplendirilmesi için yatay yöntem - Bölüm 3: Salmonella türlerinin serotiplendirilmesi için kılavuz

TESTLER