GIDA ANALİZLERİ

Salmonella Enterica Serotiplendirmesi Analizi

Salmonella bakteri türleri arasında insanlarda en fazla rastlanan çeşidi salmonella enterica türüdür. Salmonella enterica serotiplerinin tespit edilmesi, bu bakteri türülerinin neden olduğu hastalıkların nedenlerini ve görülme sıklıklarını inceleyen çözümleyici çalışmalar yapmak açısından önem taşımaktadır. Salmonella serotipleri, hücre duvarında yer alan belli antijenler esas alınarak belirlenmektedir.
Salmonella bakterileri insanların ve bazı hayvanların bağırsak parazitidir. Bu hayvanlar arasında evcil hayvanlar, vahşi kuşlar ve kemirgenler de bulunmaktadır En fazla ırmaklarda, akarsularda, diğer su kaynaklarında ve toprakta rastlanmaktadır.
Enterobactericeae ailesinden olan salmonella bakteri türleri salmonella enterica ve salmonella bongori olmak üzere iki türe ayrılmaktadır. Salmonella enterica türü de kendi için altı farklı alt türe ayrılmaktadır.
Salmonella enterica bakterilerinin doğal yerleşim alanları mide ve bağırsak sistemleridir. Ancak cansız ortamlarda da uzun süre canlı kalabilimektedir. Uygun koşullar altında sularda haftalar boyu, toprakta yıllar boyu barınmaktadır. İnsanlarda hastalık yapan salmonellaların başlıca kaynağı hayvansal gıdalar olmakla birlikte sebze ve meyveler dahil birçok gıda maddesinde bulunabilirler.
Gelişmiş laboratuvarlarda, mikrobiyolojik analizler arasında salmonella salmonella enterica serotiplendirmesi analizleri yapılmaktadır. Bu analizlerde esas alınan birkaç standart şunlardır:
TS EN ISO 6579/A1 Gıda ve hayvan yemlerinin mikrobiyolojisi - Salmonella spp. tayini için yatay metot - Tadil 1: Ek d: İlk üretim basamağından başlayarak çevre numunelerinde ve hayyvan dışkılarında salmonella spp. tayini
TSE CEN ISO/TS 6579-2 Gıda ve hayvan yemleri mikrobiyolojisi - Salmonella sayımı ve serotiplerinin belirlenmesi için yatay yöntem - Bölüm 2: Minimize edilmiş en muhtemel sayı tekniği ile sayım
TSE CEN ISO/TR 6579-3 Gıda zinciri mikrobiyolojisi - Salmonella’nın tespiti, sayılması ve serotiplendirilmesi için yatay yöntem - Bölüm 3: Salmonella türlerinin serotiplendirilmesi için kılavuz

TESTLER