GIDA ANALİZLERİ

Salmonella spp. Tayini

Salmonella bakteri türleri, tifo ve paratifo başta olmak üzere gıda zehirlenmelerine yol açan mikroorganizmalardır. Bağırsak enfeksiyonuna neden olmaktadır ve sağlıklı bir bağırsakta bulunan diğer bakteriler çok yüksek sayıda oldukları için, labortauvarlarda izole edebilmek için seçici ortam kullanılması gerekmektedir. Hareketli olan salmonella türleri genelde laktoz fermantasyonu yapmazlar ve çoğu hidrojen sülfür üretir. Salmonella türlerini sınıflandırmak oldukça karmaşık bir durumdur. Ancak genel olarak iki grupta toplanmaktadır: salmonella bongori ve salmonella enterica.
İnsanlarda rastlanan bakteriler genelde salmonella enterica türüdür.
Hastalıklara neden olan salmonella türleri, genelde gıda kaynaklıdır. Hastalıklar bilhassa kümes hayvanlarının etleri ve çiğ yumurtadan kaynaklanmaktadır. Hayvancılılıkta antibiyotikler o kadar fazla kullanılmaktadır ki artık hayvanlarda antibiyotik dirençli salmonella bakterileri oluşmaya başlamıştır. İnsanlarda enfeksiyon yaratanlar da bunlardır.
Salmonella enfeksiyonu, yabancı ülkelerde de gıda kaynaklı enfeksiyonların başında gelmektedir. Genel olarak az pişmiş ya da çiğ yumurta, tavuk, et ve pastörize olmayan yiyecekler hastalık getirmektedir. Salmonella enfeksiyonlarının başlıca kaynağı tavuk etleridir.
Gelişmiş laboratuvarlarda, mikrobiyolojik analizler arasında salmonella spp. tayinine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalarda dikkate alınan birkaç standart şunlardır:
TS EN ISO 6579/A1 Gıda ve hayvan yemlerinin mikrobiyolojisi - Salmonella spp. tayini için yatay metot - Tadil 1: Ek d: İlk üretim basamağından başlayarak çevre numunelerinde ve hayyvan dışkılarında salmonella spp. tayini
TSE CEN ISO/TS 6579-2 Gıda ve hayvan yemleri mikrobiyolojisi - Salmonella sayımı ve serotiplerinin belirlenmesi için yatay yöntem - Bölüm 2: Minimize edilmiş en muhtemel sayı tekniği ile sayım
TSE CEN ISO/TR 6579-3 Gıda zinciri mikrobiyolojisi - Salmonella’nın tespiti, sayılması ve serotiplendirilmesi için yatay yöntem - Bölüm 3: Salmonella türlerinin serotiplendirilmesi için kılavuz

TESTLER