GIDA ANALİZLERİ

Somatik Hücre Sayımı (Cihaz İle)

Süt işletmelerinin gelirlerini düşüren ve ekonomiyi olumsuz etkileyen faktörler arasında mastitis hastalığı, en önemli hayvan sağlığı problemi olarak kabul edilmektedir. Meme sağlığı ve sütün kalitesini tespit etmek için başvurulan toplam bakteri ve somatik hücre sayısı ölçümleri, güvenilir bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Sütteki toplam bakteri ve somatik hücre sayısının artmasına neden olan birçok faktör bulunmaktadır. Bunların başında, işletmelerin biyogüvenlik kurallarına tam olarak uymaması, hayvanların yetersiz beslenmesi, hayvanların süt verme dönemleri, mevsim koşulları, ineğin kızgınlıkta olması, sağım sayısı, işletmelerin kapasitesi, sağım hijyeni ve yönetimi, ahırların yerleşim planı ve düzeni sayılabilir.
Normal koşullarda sağlıklı bir inekten elde edilen sütteki somatik hücre sayısı 100 bin hücre/ml altında olmak zorundadır. Ülkemizde ve diğer ülkelerde süt kalite kontrolleri, süt soğutma tankından alınan örnekler ile yapılmaktadır. Yapılan çeşitli araştırma sonuçlarına göre, somatik hücre sayısının artmasından kaynaklanan süt verim kaybı yüzde 25’leri bulmaktadır. Bu yüzden somatik hücre sayısının tespit edilmesi, sağlıklı ve kaliteli süt üretimi ve sürü yönetimi açısından önemli olmaktadır. Bütün süt çiftlikleri, veterinerler ve süt işleme tesisleri somatik hücre sayımı ölçümlerini yaptırmaktadır. Bu sayede sürü içinde mastitis olan hayvanlar zamanında ortaya çıkarılmakta ve tedavi edilmekte, bu şekilde ekolojik saf süt elde edilmektedir.
Gelişmiş laboratuvarlarda, mikrobiyolojik analizler arasında modern cihazlar kullanılarak somatik hücre sayımları yapılmaktadır. Bu çalışmalarda ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlar esas alınmaktadır. Bu konuda dikkate alınan birkaç standart şunlardır:
TS EN ISO 13366-1/AC Süt - Somatik hücrelerin sayımı - Bölüm 1: Mikroskobik metot (referans metot)
TS EN ISO 13366-2/AC Süt - Somatik hücre sayımı - Bölüm 2: Floro-Opto-Elektronik sayıcı işlemleri için rehber

TESTLER