GIDA ANALİZLERİ

Staphylococcus Aureus (Koagülaz Pozitif Staphylococ) Tayini

Staphylococcus aureus, bir gram pozitif bakteri türüdür ve 20 farklı çeşidi bulunmaktadır.
Yüksek ısıya dayanıklı protein toksinleri üreten bazı staphylococcus aureus türleri, insanlarda hastalığa neden olmaktadır. Hastalığa bunların ürettiği enterotoksinler sebep olmaktadır. Bu toksinlere maruz kalan kişilerin toksine olan duyarlılığı, gıda içinde alınan toksin oranına, tüketilen kontamine gıda miktarına ve genel olarak kişinin sağlık durumuna bağlı olarak hastalık hızlı ve ani gelişmektedir. En fazla görülen belirtiler mide bulantıları, kusma ve karın ağrılarıdır. Zehirlenmenin yüksek olduğu durumlarda, baş ağrısı, kas krampları ve çarpıntı gözlemlenmektedir. Genelde iyileşme süreci iki gün olsa da şiddetli durumlarda bir haftaya kadar sürmektedir. Staphylococcus aureus populasyonu gramda 100 bini geçtiği anda zehirlenme belirtileri kendini göstermektedir.
Staphylococcus bakteri türlerinin en patojeni olan staphylococcus aureus, diğer staphylococcus türleri arasından ancak koagülaz üretimi yöntemi ile tespit edilmektedir.
Gelişmiş laboratuvarlarda, mikrobiyolojik analizler arasında staphylococcus aureus (koagülaz pozitif staphylococ) tayinine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalarda, ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlar esas alınmaktadır. Amalizlerde esas alınan birkaçı şunlardır:
TS 6582-1 EN ISO 6888-1 Gıda ve hayvan yemlerinin mikrobiyolojisi - Koagulaz - Pozitif stafilokokların (staphylococcus aureus ve diğer türler) sayımı için yatay metot - Bölüm 1: Baird-Parker agar besiyeri kullanarak
TS 6582-2 EN ISO 6888-2 Gıda ve hayvan yemlerinin mikrobiyolojisi - Koagulaz - Pozitif stafilokokların (staphylococcus aureus ve diğer türler) sayımı için yatay metot - Bölüm 2: Tavşan fibrinojeni agar besiyeri kullanarak
TS 6582-3 EN ISO 6888-3 Gıda ve hayvan yemlerinin mikrobiyolojisi - Koagülaz - Pozitif stafilokokların (staphylococcus aureus ve diğer türler) sayımı için yatay metot - Bölüm 3: Belirleme ve düşük sayımlar için ems tekniği

TESTLER