GIDA ANALİZLERİ

Staphylococcus Aureus Sayımı (Hızlı Test) (Koagülaz Pozitif Staphylococ)

Gıda maddeleri üzerinde uygun koşulları buldukları anda çoğalmaya başlayan ve toksin üreten ve bu toksinlerin gıda maddeleri ile vücuda girerek zehirlenmelere neden oldukları kesin olarak saptanan iki bakteri çeşidi bulunmaktadır. Bunlardan bir clostridium botulinum bakterisi, diğer ise staphylococcus aureus bakterisidir. Staphylococcus aureus, insanlarda menenjit hastalığına, iltihaplı yaralara ve eklem romatizmalarına yol açmaktadır. Bir kısmı ise bağırsak rahatsızlıklarına yol açmaktadır.
Gıda maddelerinde ve gıda işletmelerinde staphylococcus aureus bakterilerine rastlanması, hijyen eksikliğinin en büyük göstergesidir.
Staphylococcus bakteri türleri içinde, insanlarda en fazla hastalık oluşturan tür olan staphylococcus aureus bakterilerin tespit etmek için koagülaz üretimi yöntemi uygulanmaktadır. Mikrobiyoloji laboratuvarlarında en fazla uygulanan koagülaz testi, lam testidir. Bu testler ile hızlı sonuç alınmaktadır ancak
bu faktör staphylococcus aureus’un bazı kökenlerinde olmadığı için lam testi ile negatif sonuçlar da alınmaktadır. Bazı durumlarda da kümelenme faktörü yüzünden doğru sonuç alınmamaktadır. Bu nedenle lam testinde negatif sonuç alınıyorsa, doğrulama için tüp testine başvurulması gerekmektedir. Herşeye rağmen laboratuvarlar açısından basit olduğundan, staphylococcus aureus tespit edilmesinde koagülaz testleri hızlı ve yüksek doğruluk sağladığı için kullanılmaktadır.
Gelişmiş laboratuvarlarda, mikrobiyolojik analizler arasında hızlı test yöntemleri ile staphylococcus aureus sayımı (koagülaz pozitif staphylococ) çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalarda, ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlar esas alınmaktadır. Bu standartlardan birkaçı şunlardır:
TS 6582-1 EN ISO 6888-1 Gıda ve hayvan yemlerinin mikrobiyolojisi - Koagulaz - Pozitif stafilokokların (staphylococcus aureus ve diğer türler) sayımı için yatay metot - Bölüm 1: Baird-Parker agar besiyeri kullanarak
TS 6582-2 EN ISO 6888-2 ... Bölüm 2: Tavşan fibrinojeni agar besiyeri kullanarak
TS 6582-3 EN ISO 6888-3 ... Bölüm 3: Belirleme ve düşük sayımlar için ems tekniği

TESTLER