GIDA ANALİZLERİ

Sterilite Kontrolü (UHT Süt, Konserve, Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları)

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yayınlanan Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği’nde (Tebliğ no: 2009/68) daha sonra yapılan değişiklik ile, ticari sterilite ve sterilite kontrolü tanımları şu şekilde yapılmıştır:
Ticari steril maddeler, 35 ile 37 derece arasında ve 50 ile 55 derece arasında 7 gün yapılan inkübasyon sonrasında, ambalajlarında sızıntı ve bombaj görülmeyen veya inkübasyon öncesi ve sonrası ölçülen pH değerleri arasındaki fark 0,5’den daha yüksek olmayan gıda maddeleridir.
Sterilite kontrolü, 30 derede 15 günlük ve 55 derede 7 günlük inkübasyondan sonra yapılan ekimlerde aerobik ve anaerobik koşullarda gıda maddelerinde mikrobiyolojik üreme olmadığını garanti eden işlemlerdir.
Bu tanımlar çerçevesinde tebliğ eklerinde ticari steril maddeler olarak şunlar sayılmıştır:
Konserve et ve et ürünleri
Konserve meyve ve sebzeler
Pastörize meyve ve sebze suları, bunların karışımları (nektarlar, püreler, konsantreler ve benzerleri) ve aromalı, meyveli ve benzer içecekler (gazlı içecekler hariç) ve şuruplar
Konserve hazır yemekler
Tebliğ eklerinde sterilite kontrolü yapılacak gıda maddeleri ise şunlardır:
UHT süt (meyveli, aromalı ve benzerleri dahil)
Konserve bebek ve küçük çocuk ilave gıdaları
Gelişmiş laboratuvarlarda, mikrobiyolojik analizler arasında UHT süt, konserve, bebek ve küçük çocuk ek gıdaları) için sterilite kontrolü çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalarda, ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlar esas alınmaktadır. Bu standartlardan biri şudur:
TS 10524 Mikrobiyolojik deney metotları - Konserve gıdada
Konserve gıdalarda ticari sterilite için başvurulan bu standart, inkübasyon testi ve inkübasyon sonrasında sızıntı, bombaj kontrolü, inkübasyon öncesi ve sonrası pH farkı, inkübasyon öncesi ve sonrası mikroskobik kontrol, inkübasyon sonrası aerobik ve anaerobik ekim gibi mikrobiyolojik kontrolleri kapsamaktadır.

TESTLER