GIDA ANALİZLERİ

Sülfit İndirgeyen Anaerob Tayini

Clostridium perfringens, gram pozitif, anaerobik ve spor oluşturan bir bakteri türüdür. Hareketsiz olan bu bakteriler, birçok karbohidratı fermente etme yeteneğine sahiptir. Bu bakteri, sülfiti indirgeyen tek clostridium bakteri çeşididir. Bu özelliği yüzünden gıda sektöründe genelde sülfit indirgeyen clostridium olarak isimlendirilmektedir. Clostridium perfringens nitratı indirger ve sütte gazlı fermentasyon yapar.
Bu bakterilerin insanlarda neden olduğu hastalığa perfringens gıda zehirlenmesi denmektedir. Bunun nedeni salgıladığı toksinlerin staphylococcus aureus ve clostridium botulinum bakterilerinin salgıladığı toksinden farklı olmasıdır. Bu çok bilinen bir durum olmadığı için hastalığa yönelik gerçek rakamlar da bilinmemektedir. Zehirlenmenin etkileri genelde hafiftir ve doktor müdahalesine gerek olmadan kısa sürede geçer. Bu tür zehirlenmelere genel olarak hastaneler, bakım evleri, okullar ve hapishaneler gibi birçok insanın birarada yemel yediği işletmelerde rastlanmaktadır. Gıdaların yeterince pişirilmemiş olması veya yeterince soğutulmamış olması ya da hafifçe ısıtılması yüzünden bakteri sayısı hızla artmakta ve hastalığa neden olmaktadır.
Clostridium perfringens bakterileri doğal ortamda çok yaygındır. Genel olarak insanların ve hayvanların bağırsaklarında yaşamaktadır. Bu bakteriler ile karşılaşıldığı durumda fekal bulaşmadan şüphe edilir.
Sülfit indirgeyen anaerobların sayımında esas olarak En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi tercih edilmektedir. Bu yöntem genelde bakteri sayısının koloni oluşumu ile sayılamayacak kadar düşük olduğu durumlarda uygulanmaktadır. Bu yöntemde sayım sıvı besiyeri kullanılmakta ve gıda sektöründe birçok mikroorganizmanın sayımında bu yönteme başvurulmaktadır.
Gelişmiş laboratuvarlarda, mikrobiyolojik analizler çerçevesinde sülfit indirgeyen anaerob tayinine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalarda, ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlar esas alınmaktadır. Başvurulan standartlardan biri şudur:
TS EN ISO 7937 Gıda ve hayvan yem maddeleri - Clostridium perfringens’in sayımı için yatay yöntem - Koloni sayım yöntemi

TESTLER