GIDA ANALİZLERİ

Termotolerant Campylobacter Aranması (Klasik Yöntem)

Campylobacter bakteri türlerinin dünyada görülme sıklığı son yıllarda giderek artmaktadır. Özellikle gelişmiş ülkelerde campylobacter enfeksiyonlarına, salmonella ve shigella bakterilerinin yol açtığı enfeksiyonlardan daha fazla rastlanmaktadır. Yapılan araştırmalara göre gelişmiş ülkelerde campylobacter türlerinin neden olduğu mide va bağırsak enfeksiyonlarının yüzde 90’ına yakın bir kısmı termotolerant (termofilik) campylobacter bakterileri yüzündendir.
Bağırsak sıcaklıkları genelde 42 derece civarında olduğu ve çok uygun bir üreme ortamı olduğu için bu bakterilere en fazla kanatlı hayvanlarda rastlanmaktadır.
Sağlıklı hayvanların etlerinin iç kısımları her zaman steril kabul edilmektedir. Ancak bu etler, kesim ve sonraki işlemler sırasında ve taşıma ve depolama aşamalarında kontaminasyona maruz kalmaktadır. Gıda enfeksiyonuna neden olan diğer bakteri türlerinin aksine termotolerant (termofilik) campylobacter, ortamda çok düşük populasyonda bakteri bulunsa bile hastalık yapabilmektedir.
Tavuk etinde bu bakteriler için üst sınır 100 bin olarak belirlenmiştir. Ancak insanda enfeksiyona yol açmaları için 500 canlı bakteri olması yeterli olmaktadır.
Bu yüzden tavuk eti başlıca enfeksiyon kaynağı olarak gösterilmektedir. Bunun yanında çiğ süt ve klorlanmamış sular da bulaşma kaynakları arasındadır.
Ülkemizde kişi başına yıllık tavuk eti tüketimi gittikçe yükselmektedir ve bu yüzden insanlarda bakteriyel enfeksiyonda tavuk eti ve tavuk eti ürünlerinin tüketimi önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle bilhassa kanatlı hayvanlar yetiştiren işletmelerde termotolerant campylobacter aranması önem kazanmıştır. Gelişmiş laboratuvarlarda, mikrobiyolojik analizler çerçevesinde gelişmiş yöntemler yanında klasik yöntemlerle de termotolerant campylobacter aranması çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalarda, ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlar esas alınmaktadır. Başvurulan standartlardan biri şudur:
·
TS EN ISO 10272-1 Gıda ve hayvan besleme maddelerinin mikrobiyolojisi - Campylobacter spp. nin sayımı ve belirlenmesi için yatay metot - Bölüm 1: Belirleme yöntemi

TESTLER