GIDA ANALİZLERİ

Vibrio Parahaemolyticus (Hızlı Test)

Vibrio parahaemolyticus bakteri türleri insanların bağırsaklarında hızla üreyen ve çeşitli mide ve bağırsak rahatsızlıklarına yol açan bir bakteri türüdür. Uzak doğu ülkelerinde ve özellikle Japonya’da deniz ürünlerinden kaynaklanan zehirlenmelerin başlıca nedeni bu bakteri türüdür. Bu zehirlenmeler genelde balık etleri ve midyelerden pişirilmeden hazırlanan gıdaların tüketilmesi ile olmaktadır. Bunun yanı sıra kurutulmuş veya tuzlanmış deniz ürünlerinin de bir takım enfeksiyonlara neden oldukları bilinmektedir. Yaklaşık 12 aat içinde zehirlenme belirtileri şiddetli karın ağrısı ile başlamakta ishal, yüksek ateş ve kusma ile devam etmektedir. Yaklaşık iki günde hasta kendine gelmektedir. Ölüm ihtimali ise yok denecek kadar düşüktür. Enfeksiyonlar genelde yaz aylarında olmaktadır.
Vibrio parahaemolyticus bakterileri ağırlıklı olarak kıyı sularında bulunmaktadır.
Kabuklu deniz canlıları beslenmleri sırasında esas olarak suyu solungaçlarını kullanarak filtre ettikleri için, mikroorganizmalar en fazla solungaçlarda bulunmaktadır. Bu nedenle zehirlenme riski en fazla kabuklu deniz canlılarında olmaktadır. Ancak bu bakterilerin üremesi sadece sıcak iklime bağlı değildir. Aynı zamanda çeşitli kaynaklardan gelen organik maddeler de ürmeyi hızlandıran bir etkendir. Öellikle nehir ağızları bu açıdan elverişli ortamlardır.
Vibrio parahaemolyticus bakterilerini tespit etmek için gelişmiş test yöntemleri arasında hızlı test yöntemleri de uygulanmaktadır. Laboratuvarlarda, mikrobiyolojik analizler kapsamında hızlı test yöntemleri ile vibrio parahaemolyticus tayinine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalarda, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlar esas alınmaktadır. Bu konuda dikkate alınan standartlar şunlardır:
ISO/TS 21872-1 Besin ve hayvan yemlerinin mikrobiyolojisi - Potansiyel olarak enteropatojenik vibrio türleri - Bölüm 1: Vibrio parahaemolyticus ve vibrio cholerae bakterilerinin saptanması
ISO/TS 21872-2 Besin ve hayvan yemlerinin mikrobiyolojisi - Potansiyel olarak enteropatojenik vibrio türleri - Bölüm 2: Vibrio parahaemolyticus ve vibrio cholerae dışındaki bakteri türlerinini tespiti

TESTLER