GIDA ANALİZLERİ

Vibrio Parahaemolyticus Tayini

Vibrio parahaemolyticus, insan sağlığı için tehlikeli olan deniz kaynaklı birkaç mikroorganizma türünden biridir. İlk olarak tespit edilmesi, Japonya’da sıcak günlerde yaşanan gıda zehirlenmeleri ile olmuştur. Deniz ürünlerinin uluslararası ticareti genişledikçe Avrupa ülkelerinde de zehirlenme olaylarına 1970’li yıllarda rastlanmaya başlanmıştır. Yapılan araştırmalarda vibrio parahaemolyticus bakterilerinin deniz suyunda, deniz dibindeki birikintilerde, denizlerde yaşayan hayvanlarda ve planktonlarda bulundukları vu buralardan bulaştıkları ortaya çıkmıştır. Bu çalışmalarda bakterilerin enteropatojenik olan türleri vibrio parahaemolyticus olarak, patojen olmayan türleri ise vibrio alginolyticus olarak adlandırılmıştır.
Vibrio parahaemolyticus bakterileri daha ziyade sahillerde ve nehir ağızlarında yaşam bulan mikroorganizmalardır. Açık denizlerde avlanan balıklarda çok fazla bulunmamaktadır. Bu bakterilere denizlerin ortalama 20 derece kıyı sularında rastlanmaktadır. Deniz ürünleri üzerinde hızlıca üremektedirler. Nehir ağızlarındaki sular organik madde açısından çok zengin oldukları için bu bakteriler burada da oldukça fazla bulunmaktadır.
Vibrio parahaemolyticus bakterileri gram negatif ve hareketli mikroorganizmalardır. 10 derecenin altında üremeleri mümkün değildir. Bu soğuklukta bir süre sonra ölürler. Buna karşılık dondurulmuş gıda ürünlerinde canlılıklarını iyi bir şekilde korumaktadır. Bu nedenle donmuş deniz ürünleri nakliye sırasında çözülüp tekrar donduklarında bu durum bulaşmaya neden olmaktadır. En uygun koşullarda vibrio parahaemolyticus bakterilerinin jenerasyon süreleri ortalama 12 dakikadır.
Gelişmiş laboratuvarlarda, mikrobiyolojik analizler kapsamında vibrio parahaemolyticus tayinine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalarda, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlar esas alınmaktadır. Bu konuda dikkate alınan standartlar şunlardır:
ISO/TS 21872-1 Besin ve hayvan yemlerinin mikrobiyolojisi - Potansiyel olarak enteropatojenik vibrio türleri - Bölüm 1: Vibrio parahaemolyticus ve vibrio cholerae bakterilerinin saptanması
ISO/TS 21872-2 Besin ve hayvan yemlerinin mikrobiyolojisi - Potansiyel olarak enteropatojenik vibrio türleri - Bölüm 2: Vibrio parahaemolyticus ve vibrio cholerae dışındaki bakteri türlerinini tespiti

TESTLER