GIDA ANALİZLERİ

Vibrio spp. Aranması

Vibrio bakteri türleri bütün dünyada yüzey sularda en yaygın olan bakteri türüdür. İnsan sağlığı açısından birçok vibrio türünün zararları bulunmaktadır. Örneğin,
Vibrio cholerae türü bakteriler (01 ve 0139 türleri), epidemik ve pandemik kolera ve ishale neden olmaktadır.
Vibrio cholerae türü bakteriler (01 ve 0139 dışındakiler), kolera benzeri hastalık, orta derece ishal ve nadiren barsak dışı enfeksiyonlara neden olmaktadır.
Vibrio parahaemolyticus türü bakteriler mide ve bağırsak enfeksiyonlarına neden olmaktadır.
Vibrio vulnificus türü bakteriler de mide ve bağırsak enfeksiyonlarına ve yara enfeksiyonlarına neden olmaktadır.
Vibrio mimicus, vibrio hollisae ve vibrio flavialis türü bakteriler ishale neden olmaktadır.
Vibrio alginolyticus ve vibrio damsale türü bakteriler göz, kulak ve yara enfeksiyonlarına neden olmaktadır.
Spor oluşturmayan aerobik ve hareketli olan bu bakterilerden vibrio cholerae türü olanlar sadece insanlarda hastalık yapmaktadır. Hastalığın gelişmesi için de su ile alındığında 10 milyarın üzerinde, gıdalar ile birlikte alındığından en az 10 bin mikroorganizma alınması gereklidir. Çünkü yiyecekler asidi tamponlamaktadır.
Vibrio bakteri türleri genelde durgun sularda, nehir ağızlarında ve denizlerde yaygın olarak bulunmaktadır. En fazla da deniz kabuklarında çoğalmaktadır.
Vibrio bakterilerini tespit etmek için çeşitli gelişmiş test yöntemleri bulunmaktadır. Laboratuvarlarda, mikrobiyolojik analizler arasında vibrio bakterilerinin aranmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalarda, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlar esas alınmaktadır. Bu konuda dikkate alınan standartlar şunlardır:
ISO/TS 21872-1 Besin ve hayvan yemlerinin mikrobiyolojisi - Potansiyel olarak enteropatojenik vibrio türleri - Bölüm 1: Vibrio parahaemolyticus ve vibrio cholerae bakterilerinin saptanması
ISO/TS 21872-2 Besin ve hayvan yemlerinin mikrobiyolojisi - Potansiyel olarak enteropatojenik vibrio türleri - Bölüm 2: Vibrio parahaemolyticus ve vibrio cholerae dışındaki bakteri türlerinini tespiti

TESTLER