GIDA ANALİZLERİ

Et Tür Tayini (Serolojik) (Herbir Tür İçin)

Et ve et ürünlerinde tür tayini kapsamında yapılan serolojik testler büyük önem taşımaktadır. Çünkü günümüz koşullarında, teknolojik veya ekonomik nedenlerle farklı et çeşitleri birbirine karıştırılmakta, bu yoldan insanlar kandırılmaktadır. Her ne kadar dini inançlar, sağlık sorunları ya da etnik nedenlerle bu durum hoş karşılanmasa da, yapılan yasal düzenlemelere ve denetimlere rağmen bu durumun önüne geçilememektedir. Yetkili laboratuvarlarda, Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) veya kromatografik yöntemler ile çeşitli analizler yapılmakta ya da et ürünlerinde Elisa testleri uygulanmaktadır.
Et türü tayini çalışmaları, çiğ, işlenmiş, pişmiş, konserve edilmiş et ve et ürünleri yanında işlenmiş gıdalarda veya et ve kemik ununda kullanılan etlerdeki et türlerine kadar geniş bir yelpazede yapılmaktadır.
Serolojik testler, belli bir mikroorganizmaya ya da yabancı proteinlere veya vücudun kendi proteinlerine karşı üretilen antikorların varlığını veya belli antijen proteinlerinin varlığını tespit eden test yöntemleridir.
Serolojik testlerde genelde ELISA veya çöktürme gibi test yöntemleri kullanılmaktadır. Serolojik testler aranan organizmaların veya proteinlerin kalitatif olarak belirlenmesi ilkesine dayanmaktadır.
Serolojik testlerde, hayvanların kaslarında bulunan ve ısıya dirençli olan ve ete özel spesifik proteinler tespit edilmektedir. Testler, tüketicilerin satın aldıkları et ve et ürünlerinin, güvenli, katışıksız, sağlıklı ve doğru etiketlendiğini ortaya koymaktadır. Özellikle dini inançları olan bir kesim açısından, ete domuz etinin karışmamış olması gerkemektedir. Bu yönde yapılan testler, helal gıda konseptini de içermektedir.
Et ve et ürünlerinde, tüketicilerin aldatılmasının önüne geçmek, insanların sağlığını korumak ve insanların güvenilir et ürünleri tüketmelerini sağlamak amacı ile, gelişmiş laboratuvarlarda tür analiz çalışmaları kapsamında, etlerde herbir tür için serolojik et tür tayini çalışmaları yapılmaktadır. Bu testler sırasında, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlar esas alınmaktadır.