KOZMETİK TESTLER

Ağır Metal Tayini

Modern insanların sağlıklı yaşam anlayışı, açık havada düzenli yapılan spor çalışmalarını, yeterince dinlenmeyi, uygun bir diyet uygulamayı ve etkili bir cilt bakımını gerektirmektedir. Sağlıklı, bakımlı ve güzel bir cilde sahip olmak her zaman insanların kendine olan güvenini artırmış, beden ve ruh sağlığını olumlu yönde etkilemiştir. Aslında kozmetik yalnız güzellik anlamına gelmiyor, aynı zamanda sağlıklı yaşam, hijyen ve bakım demektir.
Kozmetik sektöründe yoğunluğu 5 gram/santimereküp’ten büyük olan elementlere ağır metal denmektedir. Ağır metaller biyolojik süreçlere katılma derecelerine göre yaşamsal ve yaşamsal olmayan etkiler göstermektedir. Yaşamsal etkileri olan ağır metallerin, organizmanın yapısında belli bir konsantrasyonda bulunmaları gerekir. Yani yüksek dozlarda oldukları takdirde insan sağlığını olumsuz etkiler. Örneğin kurşun yumuşak ama ağırı bir metaldir ve kolayca işlenebilir. Kurşun, insan metabolizmasına ve ekolojik sisteme en fazla zarar veren metaldir. Kana karışan kurşun organlara ve özellikle kemiklere yayılmaktadır. Zamanla çözünerek böbrekleri tahrip etmekte ve beyin ve sinir sistemine zarar vermektedir. Bir başka ağır metal olan kadmiyum da, sağlık riskleri açısından kurşuna benzer özellikler göstermektedir.
Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan Kozmetik Yönetmeliği’ne göre kurşun kullanımına sadece saç boyalarında yüzde 0,6 oranında bir sınır getirilmiştir. Kadmiyum için herhangi bir kozmetik üründe kullanılmasına dair bir kullanım izni yoktur.
Kozmetik ürünlerde ağır metal kullanımına, başka ülkelerde de sınırlar konulmuştur. Kimyagerler, bu tür kimyasalların yerine insan sağlığını olumsuz etkilemeyecek formüllerin geliştirilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir.
Bir yandan yasal düzenlemeler bir yandan da yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlar, kozmetik üretiminde ağır metal kullanımına bir takım sınırlamalar getirmektedir. Yetkili laboratuvarlar, fiziksel ve kimyasal analizler kapsamında gerçekleştirdiği ağır metal analizlerinde bu sınırlamalara uymaktadır.