KOZMETİK TESTLER

Fiziksel Muayene

Kozmetik testleri genel olarak fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik testleri kapsamaktadır. Bütün kozmetik ürünlerinin formülünde mutlaka bir kimyasal bulunmaktadır ve kimyasal testler, kozmetik ürünlerde anyonik aktif madde tayini, katyonik aktif madde tayini, noniyonik aktif madde tayini, toplam aktif madde tayini, tuz tayini, inorganik tuz tayini, florür tayini, ağır metal tayini, yağ miktarı tayini ve su içeriği tayini gibi konularda yapılmaktadır.
Kozmetik ürünlerin fiziksel testleri ise genelde şu konularda yoğunlaşmaktadır: pH tayini, yoğunluk tayini, viskozite tayini, kuru madde tayini. Fiziksel testler daha ziyade kozmetik ürünün görünümü, yoğunluğu, kokusu ve rengi gibi fiziksel özelliklerine dayanmaktadır.
Kozmetik ürünlerin içinde katılan uygun koruyucu maddeler renksiz olmalıdır ve içine konulan kozmetik ürüne koku ve tat vermemelidir. Ayrıca uçucu olmamalıdır. Koruyucu maddeler kozmetik ürünlerin üretilmesi ve kullanılması sırasında yüksek sıcaklıklar altında kalsa bile etkinliğini kaybetmemelidir. Bunun yanında koruyucu maddeler, kozmetik ürün içinde etkinliğini sürdürmeli ve formüllerde yer alan diğer kimyasal maddeler ile geçimli olmalıdır.
Kozmetik ürünlerin pH değeri, bu ürünün asidik veya alkali (baz) değerini gösteren bir ölçüdür. pH ifadesi potansiyel hidrojen demektir ve kozmetik ürünlerde bu değer, ürün içindeki hidrojen miktarını gösterir.
Kozmetik ürünlerin içine ilave edilen koruyucu maddeler, üretim aşamalarında ve kullanım sırasında karşılaştıkları yüksek sıcakğa karşı dayanıklı olmalıdır. Krem ve diğer sıvı ve yarı katı kozmetik ürünlerde sıcaklık direnç testleri yapılır ve ürünün sıcaklık değişimlerine karşı ne kadar dirençli olduğu analiz edilir.
Daha çok granül ve toz durumundaki kozmetik ürünlerin taşınma ve depolanması sırasındaki durumunu belirlemek amacı ile mekanik testler uygulanmaktadır.
Yetkili laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilen bu fiziksel muayene işlemlerinin geçerli ve kabul edilebilir olması için, laboratuvarların, ulusal veya uluslararası akreditasyon kuruluşlarının birinden, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına uygun şekilde akredite olması gerekmektedir.