KOZMETİK TESTLER

Florür Tayini

Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan İEG-2005/3 numaralı Kozmetik Ürün Bileşimlerinin Kontrolü İçin Gerekli Analiz Yöntemleri Hakkında Tebliğ, sayılan birçok kimyasal madde yanında diş macunlarında bulunan toplam florür tayinine yönelik analiz yöntemleri ile ilgili esasları da belirlemektedir.
Söz konusu tebliğe göre diş macunlarında toplam florür tayini, tebliğ ekinde yer alan Yöntem VIII’e göre yapılmaktadır.
Yöntem VIII - Diş Macunlarında Toplam Flor Tayini yöntemi, diş macunlarındaki toplam florürün tespit edilmesi için uygun bulunmuştur. Bu metod yüzde 0,25’den yüksek olmayan miktarlar için uygundur.
Florür hala tartışılan bir maddedir. İlk zamanlarda, düşük dozlarda dişlerin çürümesine engel olduğu için diş macunu yapımında serbestçe kullanılıyordu. Ancak günümüzde florürün zararları bu yararından daha fazla tartışılmaktadır. Florürün en büyük özelliği, insan vücudunda birikim gösteren kimyasalların arasında olmasıdır. Vücuttan atılamayan florür en fazla kemiklerde ve beyinde birikmektedir.
Ağız bakım ürünlerinde ve diş macunlarında kullanılabilecek florür miktarı Kozmetik Yönetmeliği gereğince sınırlandırılmıştır. Buna göre toplam florür konsantrasyonunun yüzde 0,15’i geçmemesi gerekmektedir. Avrupa Birliği tarafından yayınlanan 1223/2009/EC sayılı Kozmetik Direktifi’nde de durum aynıdır. Bu sınır insan sağlığı açısından güvenli kabul edilmiştir. Kozmetik ürün sektörünün öncelikleri arasında tüketici güvenliği birinci sırada yer almaktadır. Diğer bütün küm kimyasal maddelerde olduğu gibi florür de, belirli bir oranın üzerinde insan vücuduna girerse zararlı olmaktadır. Ancak buna rağmen diş çürüklerini önlemek açısından bugün de etken maddelerin başında gelmektedir.
Gerek yasal düzenlemeler gerekse yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlar, bir takım sınırlamalar getirmektedir ve yetkili laboratuvarlar, fiziksel ve kimyasal analizler kapsamında gerçekleştirdiği florür tayini analizlerinde bu sınırlamalara uymaktadır.
Laboratuvarların aynı zamanda, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına uygun olarak akredite olmaları gerekmektedir.