KOZMETİK TESTLER

İnorganik Tuz Tayini

Teorik olarak bütün canlılar yaşamlarını devam ettirebilmek için gerekli olan mineral, tuz ve su gibi inorganik molekülleri dışarıdan almaktadır. Canlıların dışardan aldıkları bu moleküllere inorganik bileşikler denmektedir. Bu bileşikler üç gruptur: su, mineraller ve asitler (bazlar ve tuzlar). Genel olarak inorganik bileşikleri vücutta düzenleyici görevler üstlenirler. Hücrenin yapısına katılırlar ve yıpranan dokuların onarılmasını temin ederler. Sindirim sistemine uğramazlar. Hücreler tarafından sentezlenmezler ve dışarıdan hazır olarak alınırlar. Hücre zarından kolayca geçerler. Enerji sağlamazlar.
İnorganik tuzlar hücre ile çevresi arasında su alış verişinde önemli bir görev yaparlar. Hücre içinde bulunan tuz oranı yükselirse, hücreye su girişi olur. Ya da hücre dışındaki tuz oranı yükselire bu defa hücre su kaybeder.
İnorganik bileşikler, genelde karbon taşımayan moleküllerdir. Örneğin anyonlar veya katyonlar olarak gruplanan çeşitli iyonik bileşikler bu türdendir.
Kimyada tuz, bir asit ile bir bazın tepkimeye girmesi sonucunda ortaya çıkan maddedir.
Kozmetik ürünlerin tamamı farklı kimyasal maddeler içermekte ve bu ürünleri kullanan insanlar hergün daha fazla bu kimyasallara maruz kalmaktadır. Severek kullanılan makyaj malzemelerinin ve kişisel bakım ürünlerinin büyük bir kısmı kimyasallardan oluşmaktadır. Bu konuda arka arkaya bilimsel çalışmalar yapılıyor ve farklı kimyasalların insanların bağışıklık sistemi üzerindeki etkileri araştırılıyor.
Kozmetik sektöründe sistemler gittikçe karmaşık bir yapıya dönmekte ve kullanılan koruyucu maddelerin ne kadar etkin oldukları veya ne kadar zarar verdikleri tam olarak bilinmemektedir. Kozmetik ve temizlik ürünlerinin kimyasal yapılarının stabil olması önemlidir. Aksi halde zaman içinde insan sağlığına zarar vermeleri kaçınılmazdır.
Bu nedenle çıkarılan yasal düzenlemelere veya yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara uymanın önemi tartışılamaz. Yetkili laboratuvarlar fiziksel ve kimyasal analizler kapsamında inorganik tuz analizlerini yapmaktadır. Saç temizliğinde kullanılan şampuanlar için yapılan inorganik tuz analizlerinde TS 9676 Şampuanlar - Saç Temizliğinde Kullanılan standardı ve TS 9676/T1 Şampuanlar - Sentetik - Vücut ve Saç Temizliğinde Kullanılan standardına uyulmaktadır.