KOZMETİK TESTLER

Kuru Madde Tayini

Kullanılan kozmetik ürünlerin içeriklerinde fazla alkali madde bulunursa, cilt bundan olumsuz etkilenmektedir. Dermatoloji alanında yapılan araştırmalara göre, alkali cilde sahip bayanların cildi zamanla daha fazla kırışmaktadır. Yaşlanmaya bağlı olarak cildin alkali derecesi de yükselmektedir. Cildin kuruması, hassaslaşması ve kırışıklıklara duyarlı olması bu yüzdendir.
İnsanlar bilinçlendikçe, alınan gıdalardan solunan havaya kadar hatta makyaj malzemelerinden cilt bakım ürünlerine kadar kimyasalların etkilerinden korunmaya çalışmaktadır. Sağlıklı olmak için hem beslenmede hem de kullanılan kozmetik ürünlerinde seçici davranmak gerekmektedir. Ama maalesef tüketicilere sunulan ve ilgi gören kozmetiklerin çoğunda sentetik ve zehirleyici özellikte maddeler yer almaktadır.
İnsan cildi vücudun en büyük organıdır ve üzerine sürülen ve temas eden kozmetik ürünler cilt tarafından hemen emilmekte ve kan dolaşımı ile bütün vücuda yayılmaktadır. Kozmetiklerde bulunan zararlı kimyasal maddeler, bazen cildi tahriş etmekte, alerjiye neden olmakta, cilt hastalıklarına neden olmakta ve en kötüsü kanser oluşumuna yol açabilmektedir.
Suyun buharlaşarak uzaklaşmasından sonra geriye kalan kısım kuru maddedir. Asitler ve tuzlar suda çözünen maddelerdir. Kozmetik ürünlerde de kuru madde özelliği, ürünlerin stabilitesini ve raf ömrünü uzun tutmak açısından önemlidir. Aynı zamanda ürünlerin kalitesini de göstermektedir.
Bu yüzden yetkili laboratuvarlar tarafından, fiziksel ve kimyasal analizler kapsamında kuru madde tayini çalışmaları da yapılmaktadır. Bu çalışmalar sırasında bir yandan mevcut yasal düzenlemeler ile getirilen kriterlere ve sınırlamalara, bir yandan da yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara uyulmaktadır. Labortauvarların kuru madde seviyesini belirlemede en fazla başvurdukları yöntem, Sartarious Metodu’dur.
Kuru madde tayini yapacak laboratuvarların, ulusal veya uluslararası akreditasyon kuruluşlarından, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına uygun olarak yetki almaları, yani akredite olmaları gerekmektedir.