KOZMETİK TESTLER

Noniyonik Aktif Madde Tayini

Avrupa Birliği tarafından çıkarılan noniyonik sürfektanların (yüzeysel aktif maddelerin) biyolojik çözünebilirliğinin test metodlarına ilişkin üye devletlerin yasalarının yakınlaştırılmasına dair 73/404/EEC sayılı direktifi daha sonra 82/242/EEC sayılı drektifi ile revize edilmiştir.
Bu çerçevede olmak üzere ülkemizde de Deterjanlarda Bulunan Anyonik, Noniyonik, Amfolitik, Katyonik Yüzey Aktif Maddelerin Biyolojik Parçalanabilirlik Oranı ve Anyonik ile Noniyonik Yüzey Aktif Maddelerin Biyolojik Parçalanabilirlik Oranı Test Metodları ile ilgili TSHGM 2005/1 numaralı bir tebliğ yayınlanmıştır. Bu tebliğ biyolojik parçalanabilirlik oranının, şu yöntemlerden biri ile belirleneceği açıklanmıştır:
OECD metodu (deterjanlarda kullanılan yüzey aktif maddelerin biyolojik parçalanabilirliğinin tayinine dair önerilen metod)
Alman metodu (deterjanlar ve temizlik maddeleri anyonik ve iyonik olmayan yüzey aktif maddelerin parçalanabilirliği yönetmeliği)
Fransız metodu(Fransa Standard Kurumu AFNOR tarafından yayımlanan T 73-270 Deney Standardı)
İngiliz metodu (Su Araştırma Merkezi tarafından açıklanan Gözenekli Kap Deneyi)
Noniyonik yüzey aktif maddeleri belirleme testleri, Bizmut Aktif Maddesi (BİAS) yöntemi ile yukarıda sözü edilen tebliğ ekinde belirtilen analitik prosedüre uygun olarak yapılmaktadır. Bu teste cevap vermeyen noniyonik yüzey aktif maddeler için veya etkinlik ve doğruluk endişesi ile gerek görülürse, farklı analizler de yapılmaktadır.
Noniyonik aktif maddeler, diğer maddelere göre oldukça güçlü bir kir çıkarma kabliyite olan ve bu yüzden de çok yüksek maliyetli olan bir bileşimdir. Birçok alanda kullanılmaktadır.Çok yağlı olan alanların temizlenmesinde çok etkin rol oynamaktadır.
Ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarından, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına uygun olarak akredite olan laboratuvarları, gerçekleştirdikleri temel fiziksel ve kimyasal analizler kapsamında, noniyonik aktif madde analizleri de yapmaktadır. Bu labortatuvarlar testleri kalitesi ve güvenilirliği açısından teknolojik altyapıya ve güçlü bir çalışan kadrosuna sahiptir.

WhatsApp