KOZMETİK TESTLER

Su İçeriği Tayini

Kozmetik ürünler, cilt yüzeyine uzun süreli ve sık aralıklarla uygulandıkları takdirde cildin hem nem hem de ısı aktiviteleri bundan etkilenmektedir. Bu yüzden ortaya çıkacak istenmeyen yan etkilerin tespit edilmesi ve güvenirliliğin sağlanması için kozmetik ürünlere hem kozmetik kullanıma uygunluk hem de toksikolojik testler yapılmaktadır. Bu test sonuçlarına göre kozmetiğin aktif maddesinin yapısı, organizmaya olan etkisi, uygulama sıklığı ve uygulama yeri belirlenmiş olmaktadır.
Uygulanan dermatolojik ve toksikolojik testler, kozmetiğin üretiminde kullanılan maddeler ve bitmiş ürünler üzerinde yapılmaktadır. Ürünün gerçek yan etkileri ancak bu şekilde tespit edilmektedir. Bu testler, kozmetik ürünlerin neden olduğu alerji ve duyarlık tepkilerinin miktarını da göstermektir.
Kozmetik ürünler formüle edilirken, bu ürünlerin üretilmesinden tüketilmesine kadar geçecek süre içinde bütün özelliklerini koruması hedeflenir. Bu süre normal koşullarda 12 ay, an fazla 2 yıldır. Ürünlerin su içerikleri bu nedenle de önemli olmaktadır. Bu arada kozmetik ürünlerin etki ve yapısında zaman içinde ortaya çıkacak değişilerin belirlenmesi için kararlılık çalışmaları yapılmaktadır.
Yetkili laboratuvarlar tarafından fiziksel ve kimyasal analizler kapsamında kozmetik ürünlerde su içeriği analizleri de yapılmaktadır. Bu analiz çalışmalarında laboratuvarlar, hem mevcut yasal düzenlemelere hem de yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara uygun hareket etmektedir. Bu analizlerde esas alınan bir standart da TS 4811 Cilt Kremi standardıdır.Bu standart, farklı miktarlarda yağ ve su içeren, bazen antibakteriyel veya antioksidan ihtiva eden ve genel amaçlarla kullanılan kremleri kapsamaktadır. Ancak formülünde antiseptik veya antibiyotik gibi tedavi amaçlı etken madde bulunan kremler bu standardın kapsamı dışındadır.
Laboratuvarlar bu tür analizler yapabilmek için, ulusal veya uluslararası akreditasyon kuruluşlarının birinden, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına uygun şekilde akredite olmak zorundadır.

WhatsApp