KOZMETİK TESTLER

Toplam Aktif Madde Tayini

Yüzey aktif maddelerinin hepsinde de ortak özellik, birer kimyasal bileşik olmaları ve suda ya da içinde su bulunan çözeltilerde yüzey gerilimini aşağıya çekmeleridir. Bu maddelerin içinde, hem su tarafından çekilen hem de su tarafından itilen iki farklı molekül bulunmaktadır. Bunlar günümüzde çok fazla kullanılan temizlik maddeleridir ve herbiri farklı işlevlere sahiptir. Bu yüzey aktif maddeleri dört farklı gruba ayrılmaktadır:
Katyonik aktif maddeler, antiseptik özelliklere sahiptir ve temizlik sonrası, temizlenen alanlarda daha geç tozlanma olmaktadır. Kirleri çıkarmak için de kullanılır ancak pahalı bir bileşimdir.
Anyonik aktif maddeler, daha çok bulaşık makinası deterjanları, çamaşır makinesi deterjanları, halı yıkama detarjanları gibi maddelerde kullanılmaktadır. Hafif riskleri çıkarma konusunda etkilidirler. Yüksek sıcakta etkileri de artmaktadır.
Noniyonik aktif maddeler, oldukça pahalı olan bileşimlerdir ancak çok güçlü kir çıkarma yeteneğine sahiptir. Özellikle çok yağlı bölgelerin temizlenmesinde çok etkindirler.
Amfoterik maddeler ise, insan cildine zarar vermeyen yüzey aktif maddelerdir. Daha çok kozmetik sektöründe çok aktif olarak kullanılmaktadır. Bugün çok sayıda kozmetik firması insan sağlığı açısından tehlike yaratmayan bu maddeleri kullanmaktadır. Temizleme gücü çok yüksektir.
Toplam aktif madde ölçümlerinde yetkili labortauvarlar tarafından esas alınan standart, Türk Standartları Enstitüsü tarafından 2010 yılında çıkarılan TS 518/T2 Sentetik Deterjanlar standardıdır. Bu standart bütün sentetik deterjanları kapsamaktadır. Ancak canlıların temizliğinde kullanılan temizlik maddeleri ile oteller, hastaneler, yurtlar, turistik tesisler ve çamaşırhaneler gibi genel amaçlı temizlik işlerinde ve bulaşık ve çamaşır makinelerinde kullanılmak üzere üretilen sanayi ürünü deterjanları kapsamamaktadır.
Yetkili laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilen temel fiziksel ve kimyasal analizler kapsamında toplam aktif madde analizleri de yapılmaktadır. Laboratuvarların, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına uygun olarak akredite olmuş olmaları önemlidir.