KOZMETİK TESTLER

Tuz Tayini

Sağlık Bakanlığı tarafından 2005 yılında çıkarılan, Kozmetik Ürün Bileşimlerinin Kontrolü İçin Gerekli Analiz Yöntemleri Hakkında Tebliğ (İEG-2005/1) eklerinde tuzların tanımlanması ve tespit edilmesi için yöntemler yer almaktadır. Bu tebliğde, kozmetik ürünlerde örnek alma, analiz için alınacak miktarlar ve çeşitli kimyasal maddelerin tanımlanması ve tespit edilmesi konusundaki esaslar yer almaktadır. Bu yöntemlerden ikisi kozmetik ürünlerde tuzların tespitine yöneliktir:
Üç numaralı yöntem, serbest sodyum ve potasyum hidroksitlerin tespit edilmesine yöneliktir. Bu metod, belli miktarda sodyum veya potasyum hidroksit içeren kozmetik ürünlerin belirlenmesi ve saç güçlendirici ve tırnak eti çözücü preparatlardaki serbest sodyum veya potasyum hidroksitlerin tespit edilmesi için kullanılmaktadır.
Dört numaralı yöntem ise, saç bakım ürünlerinde oksalik asit ve onun alkali tuzlarının tespit edilmesine yöneliktir. Bu metod, saç bakım ürünlerinde oksalik asit ve onun alkali tuzlarının tespit edilmesi için uygundur. Bu metod, su veya alkol bazlı renksiz solüsyonlarda ve yüzde beş oksalik asit veya buna denk miktarda alkali oxalate içeren losyonlar için kullanılmaktadır.
Ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarından aldıkları yetkiye dayanarak (akredite olarak) bir takım temel kimyasal analiz işlemleri gerçekleştiren laboratuvarlar, bu kapsamda tuz analizleri de yapmaktadır.
Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan İEG-2005/2 numaralı tebliğde de kozmetik ürünler içinde yer alan saç bakım ürün bileşimlerinin kontrolüne yönelik analiz yöntemleri açıklanmıştır. Tebliğde rodizonik asit di sodyum tuzu ve
stabilize tuz şekli ile ilgili özellikler yer almaktadır.
Ayrıca İEG-2005/5 numaralı tebliğde, tuz veya lak formundaki pigmentlerdeki çözülebilir baryum ve çözülebilir stronsiyum  tayinine yönelik metod açıklanmaktadır.
Akredite laboratuvarlar temel fiziksel ve kimyasal analizler kapsamında tuz analizleri de gerçekleştirmektedir. Bu analizleri yapacak laboratuvarların, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına uygun olarak akredite olmaları gerekmektedir.