KOZMETİK TESTLER

Yağ Miktarı Tayini

Çeşitli kokuların insan psikolojisi üzerindeki etkileri fazladır. Ten kokusu, ter kokusu, ağız kokusu, gıdaların tende ve ağızda bıraktığı koku ve kaynağı farklı daha birçok koku, kozmetiğin alanına girmektedir. Kozmetik dünyasında hergün yeni bir ürün üretilmekte ve kozmetik teknolojisi hergün gelişmektedir. Bu ortamda, ürünleri, ürünlerin kullanım alanlarını, cilt yapısındaki farklar yüzünden kullanılacak ürünleri veya uygulanacak yöntemleri seçmek önemli olmaktadır.
Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan Kozmetik Kanunu, kozmetik maddeleri, deri, tırnak, saç gibi organların görünüşünü düzeltmek ve bir kimseyi güzelleştirmek için kullanılan maddeler ve preparatlar olarak tanımlamaktadır. Bu tanım uyarınca kozmetik ürünler, güzelleşmek, çekiciliği arttırmak, temizlenmek, yüz ve vücudun dış görünüşünü farklılaştırmak ve bunları yaparken sağlıklı olmak amacı ile üretilmektedir.
Kozmetik sektöründe emülsiyonlar, birbiri ile karışmayan en az iki sıvının, genelde yağ ve suyun, birbirleri içinde damla şeklinde dağıldığı heterojen sistemlerdir. Yağ damlaları suya damlatılarak yağlı su emülsiyonu, veya su damlaları yağa damlatılarak sulu yağ emülsiyonu elde edilmektedir.
Emülsiyonlarda genelde bitkisel yağlar veya mineraller kullanılmaktadır. Mineral yağlar petrolden elde edilmektedir. Makyaj ürünleri üretiminde mineral yağlar, bitkisel yağlara göre daha çok tercih edilmektedir. Çünkü mineral yağlar daha kolay çözülebilir, daha az yapışkandır ve mikroorganizmalar tarafından kirlenmeye daha az eğilimlidir.
İnsanın cildi emilimi sınırlandırarak vücudu korumaktadır. Ancak su ve yağ karışımında eriyen maddeler cildi geçebilirler. Kozmetikler cildin bu özelliği dikkate alınarak hazırlanmaktadır.
Yetkili laboratuvarlar, yasal düzenlemeler ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlar doğrultusunda, fiziksel ve kimyasal analizler kapsamında kozmetik ürünlerde yağ miktarı analizleri de yapmaktadır. Bu analizlerde esas alınan birkaç standart şunlardır:
TS 54/T1:2007 Sabun
TS 4811 Cilt kremi
Aynı zamanda yetkili laboratuvarlar, çalışmalarında TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına uymaktadır.

WhatsApp