TEKSTİL TESTLERİ

Tekstil Test Laboratuvarı

Tekstil testleri, sektördeki firmalar için çok önemlidir. Teknoloji sürekli gelişirken aynı zamanda müşteri talep ve beklentileri değişmektedir. Yaşam standartları yükselirken işletmelerin bu hayata uygun ürünler üretebilmesi gerekmektedir.

Sektörde faaliyet gösteren bir işletmenin, üretimini sağlıklı yapabilmesi, kaliteli ürün çıkarabilmesi için ulusal ve uluslararası kabul gören testleri başarıyla geçmesi oldukçe önemlidir. Bu sayede üretim süreçleri kontrol altında tutulması sağlanır ve aynı zamanda uygunluk kontrolleride bu yöntemlerle yapılmaktadır.

Çok geniş bir skalada tekstil testleri yapılmaktadır ancak temelde şu şekilde sıralanabilir;

Fiziksel testler
Haslık testleri
Yanmazlık testleri
Kimyasal ve ekolojik testler
Mikrobiyoloji testleri
Spesifik testler

Fiziksel testler, tekstil ürünlerinin kopma mukavemeti, yırtılma mukavemeti, di̇ki̇ş kayması mukavemeti, geri dönüş esnekliği, aşınma mukavemeti, aksesuar kopma mukavemeti, fermuar testleri, çıtçıt testleri, boncuklanma, kumaş sertlik tayini, düğme mukavemeti, iplik mukavemeti, sprey testi, su emiciliği, su geçirgenliği, su buharı geçirgenliği, hava geçirgenliği, leke tutmazlık ve daha birçok fiziksel özellik için yapılmaktadır.
Haslık testleri, gerçek yıkama, ağartıcı ile yıkama, kuru temizleme, ter, nem, sürtme, ışık, solvent haslığı, deniz suyu, havuz suyu, sıcak pres, paslanma dayanımı, ozon haslığı, boyarmadde transferine karşı renk haslığı, buhara karşı renk haslığı ve daha birçok haslık özellliklerini tespit etmek için yapılmaktadır.
Yanmazlık testleri, oturma yerleri için döşenmiş kumaşların sigara ile tutuşabilirliği, alev kaynakları ile tutuşabilirliği, yataklar, divanlar ve yatak bazalarının tutuşma dayanımı, çocuk yatak kıyafetleri yanma davranışı, gece giysilerinin yanma davranışı, hazır giyim kumaşlarının yanma özelliği, giysilik kumaşlar yanma testi, perdelik kumaşlar, drapeler ve pencere storları için yanma testi, halı ve kilimlerin yüzey yanabilirliği, koruyucu giyecekler ısı ve aleve karşı koruma testleri ve daha birçok yanmazlık özelliklerini tespit etmek için yapılmaktadır.
Kimyasal ve ekolojik testler kapsamında, toksik ağır metaller, toplam kurşun miktarı, krom tayini, plastiklerde kadmiyum tayini, yasaklı azo boyarmaddeler, kanserojen boya maddeler, pestisitler, klor organik taşıyıcılar, yanmazlık apresi, lif sayısı, nem oranı, PVC tayini, biyositler, polyesterli karışımlar için yasaklı azo boyarmaddeler ve daha birçok kimyasal ekolojik ve testler yapılmaktadır.
Mikrobiyoloji testleri, anti bakteriyal aktivite tayini, antifungal aktivite tayini, toplam mikroorganizma yükü, plastiklerde antifungal tayini, deri ürünlerin küflenmeye karşı direnç testi ve daha birçok mikrobiyolojik özellikleri tespit etmek için yapılmaktadır.
Spesifik testler kapsamında ise mekanik risklere karşı koruyucu eldiven, yağmura karşı koruyucu giyecekler, profesyonel kullanım için yüksek görülebilirlik uyarısı olan giyecekler, yırtılma mukavemeti, kopma ve uzama mukavemeti, kalınlık tayini, kuru temizleme solüsyonu haslığı, deri giysilerde yasaklı azo boyarmaddeler, uzama oranı, toplam emicilik ve daha birçok spesifik testler yapılmaktadır.

Tüm bu sayılan tekstil testleri, kumaşlar, tekstil aksesuarları, hazır giyim, ev tekstili, deri ürünleri, yer döşemeleri, bebek bakım ürünleri, elbiseler, perdeler, iplikler ve daha birçok tekstil ürünü için gerçekleştirilmektedir.
Bu test çalışmaları sırasında, testlerin güvenilir ve kaliteli olması açısından, yerli va yabancı kuruluşlar tarafından geliştirilen standartlara uygun faaliyet gösterilmektedir.

WhatsApp