TEKSTİL TESTLERİ

Boncuklanma - Martindale

Kumaş yüzeyinden çıkan gevşek lifler, giysiler kullanılırken ve yıkanırken, sürtünmenin etkisi ile topaklanırlar ve birer demet oluşturular. Bu durum giysilerde yıpranmış ve göze hoş gelmeyen bir görüntü ortaya çıkarır. Boncuklanmanın oluşumunda, liflerin incelik, uzunluk, eğilme direnci, kopma mukavemeti ve lifler arası sürtünme kuvveti gibi özellikleri yanında, iplik ve kumaşın yapısal özellikleri ve kumaşa uygulanan diğer işlemlerin etkisi çok fazladır.
Aslında kumaşın dokumasında kullanılan iplik özelliklerine göre farklı olsa da bütün doğal, suni ve sentetik lifler boncuklanma eğilimine sahiptir. İnce liflerden oluşan ipliğin kesit alanında, havlara neden olacak lif sayısı daha fazladır. Lifler kalınlaştıkça boncuklanma eğilimi düşer. Ayrıca liflerin uzunluğu fazla ise boncuklanma eğilimi de azalır.
Gerilme ve tekrarlanan eğilime karşı direnci düşük olan liflerden oluşan kumaşlarda oluşan boncuklar kumaş yüzeyinden kolayca ayrılırlar. Bu boncukların ömrü kısadır. Bu nedenle yün, daha az boncuklanan bir liftir.
Kumaşlarda boncuklanma mukavemetini test eden birçok cihaz bulunmaktadır. En çok tercih edilen test cihazları arasındaki temel farklar şu üç noktada toplanmaktadır:
Sürtünme materyalinin cinsi
Sürtünme materyaline karşı uygulanan karşı hareket
Numuneye uygulanan zorlamanın miktarı
Bugün laboratuvarlar tarafından en fazla kullanılan test cihazları şunlardır: ICI Boncuklanma Test Kutusu, Random Tumble Boncuklanma Test Cihazı, Martindale Aşındırma Cihazı, Elastomerik Yastık Taban Metodu ve Fırçalı Boncuklanma Test Cihazı.
Yetkili laboratuvarlar tarafından yapılan ve Martindale test cihazları kullanılan boncuklama testlerinde şu standartlar esas alınmaktadır:
TS EN ISO 12945-2 Tekstil - Kumaşlarda yüzey tüylenmesi ve boncuklanma yatkınlığının tayini - Bölüm 2: Geliştirilmiş Martindale metodu
ASTM D 4970
Tekstil kumaşlarının direnme ve diğer ilgili yüzey değişikliklerinin boncuklanma yatkınlığı için standart test yöntemi: Martindale Tester
SN198 525 Modifiye edilmiş Martindale metodu

TESTLER
WhatsApp